Byggenæringens Landsforening

Innhold

Lønnsoppgjøret er godkjent

Nyhet, Lønn & Tariff, Lønnsoppgjør

Publisert

Håndtrykk

Ole Erik Almlid (th) og Hans-Christian Gabrielsen tar hverandre i hånden ved Kravoverlevering som markerer starten på lønnsforhandlingene.

Representantskapet hos både LO og YS har godkjent resultatet av årets lønnsoppgjør. Det betyr at oppgjøret er endelig, men vær oppmerksom på at minstelønnssatsene er ennå ikke regulert.

Minstelønnssatser
For tariffbundne bedrifter i byggenæringen, omfattet av Overenskomsten for byggfag ( FOB ) og Overenskomsten for byggeindustrien (OBI )  knytter det seg videre stor interesse til utfallet av forhandlingene BNL skal ha med Fellesforbundet vedr. regulering av minstelønnssatser  for disse to tariffområdene.

Først når disse forhandlingene er sluttført, vil bedriftene ha den fullstendige oversikten over  kostnadene det sentrale tariffoppgjøret medfører for den enkelte bedrift, med tanke på hvilke muligheter og rammer man lokalt har i de etterfølgende lokale forhandlingene. For FOB vil disse forhandlingene  mellom BNL og Fellesforbundet finne sted den 30. april, og for OBI er forhandlinger berammet til 23. mai.

Så snart forhandlingene er sluttført for disse to tariffområdene vil protokollene bli lagt ut på  BNL s hjemmesider og informasjon sendt til de tariffbundne bedriftene.

Les flere tariffnyheter her

Ta kontakt hvis du lurer på noe: