Byggenæringens Landsforening

Innhold

Lønnsoppgjøret 2019: Sjekkliste for bedriftene

Nyhet, Lønn & Tariff, Lønnsoppgjør

Publisert

I år er det et mellomoppgjør, der LO og NHO, og YS og NHO forhandler på vegne av sine forbund og landsforeninger.

Dette må du gjøre som bedriftsleder.

I år er det et mellomoppgjør, der LO og NHO, og YS og NHO forhandler på vegne av sine forbund og landsforeninger.

Forhandlingene vil pågå frem til og med 14. mars, og forhandlingene omfatter alle NHOs medlemsbedrifter som er bundet av tariffavtale med et eller flere forbund innenfor LO eller YS.  Årets forhandlinger gjelder kun lønnstillegg fra 1. april i år.

Vi håper å komme frem til en forhandlingsløsning, men det er likevel viktig å gjøre nødvendige forberedelser for en mulig konflikt.

Hva skjer dersom LO og YS bryter forhandlingene i årets lønnsoppgjør?
Et brudd i forhandlingene medfører at vi blir innkalt til mekling.  Dette avklares i løpet av kvelden den 14. mars. En eventuell mekling vil foregå 30. – 31. mars.

Vi minner allerede nå om at brudd i forhandlingene kan gjøre det nødvendig for ledelsen å gjennomføre et drøftingsmøte med de tillitsvalgte fredag 15. mars.  Dette drøftings­møtet er nødvendig for å kunne gjennomføre permittering i forbindelse med en eventuell konflikt fra 1. april. 

Her kan du laste ned eksempel på Protokoll etter drøftelser med de tillitsvalgte og Betinget permitteringsvarsel – arbeidsstans i egen bedrift.

Vi kommer med en ny orientering 14. mars. Dersom det blir brudd i forhandlingene vil vi informere nærmere om hvordan bedriftene skal forberede seg, samt informere om reglene for dispensasjon fra en eventuell streik. 

Les mer: Få med deg de siste oppdateringene i forbindelse med lønnsoppgjøret 2019.

Dersom dere har spørsmål vil BNL kunne svare på dette. Se kontaktinformasjon nederst.