Byggenæringens Landsforening

Innhold

Fortsatt stor kompetansemangel i byggenæringen

Rørlegger i arbeid

NHOs kompetansebarometer viser fortsatt stor mange på fagarbeidere i byggenæringen. Foto: Rørentreprenørene Norge

NHOs kompetansebarometer for 2019 viser at seks av ti bedrifter sliter med å finne kvalifisert arbeidskraft. Spesielt yrkesfag er svært etterspurt. – Byggenæringen har stort behov for fagarbeidere og at flere ungdom velger et utdanningsløp i bygg og anleggsteknikk, sier Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i BNL.

Kompetansebarometeret 2019

Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i BNL mener det er bekymringsfult at kompetansemangelen er vedvarende.

Det årlige kompetansebarometeret, som ble lagt frem torsdag, viser nok en gang at NHO-bedriftene sliter med å få ansatt folk med rett kompetanse. Dette fører til tapte kunder og markedsandeler, eller skrinleggelse av planlagt utvidelser. 

– Norge har behov for flere jobber, da er det trist at bedriftene samtidig må si nei til oppdrag fordi de mangler folk, sier Leegaard.

At bedriftene opplever kompetansemangel er imidlertid ikke noe nytt. Gjennom de siste årene har andelen bedrifter i denne undersøkelsen som sier de ikke får dekket behovet vært ganske stabilt.

Både NHO og BNL mener det er svært bekymringsfullt.

– For oss er det faktum at andelen ikke går ned et stort problem, for vi skal ha en stor omstilling i norsk arbeidsliv i årene som kommer, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Tom Ivar Myhre leder avdeling for bærekraft i Backe. Myhre deltok i panelsamtale  med ulike bedrifter i forbindelse med lanseringen.

- Det er ekstremt krevende å få tak i lærlinger og fagarbeidere i enkelte fag. Det er mange som ikke har tilstrekkelig arbeidskraft til å utføre oppdrag. Vi må bli flinkere til å fortelle den gode historien om at det å jobbe som håndverker gir mange muligheter, sier Myhre.

NHO foreslår tre tiltak:

  • For det første må videregående skoler dimensjonere utdanningen slik at den er bedre tilpasset behovet i arbeidslivet.
  • For det andre må karrièreveiledningen i skolen bli bedre.
  • For det tredje må samarbeidet mellom arbeidslivet og universitet- og høgskolesektoren bli bedre, slik at man sikrer at utdanningen som tilbys er relevant for arbeidslivet og har en tett dialog om behovene fremover.

– BNL ser i alt for mange tilfeller at veien til byggenæringen er lang fordi ungdom ikke kjenner til alle de spennende mulighetene som ligger i vår næring. Bygg- og anleggsteknikk er det utdanningsprogrammet hvor bedriftene sliter mest med å få tak i lærlinger i undersøkelsen. Vi må sørge for at rådgiverne på ungdomsskolene i større grad har kunnskap om bredden byggenæringen kan tilby, sier Leegaard.

Han peker vider på at skolene må samarbeide mer med arbeidslivet slik at man er sikker på å tilby utdanninger som gir jobb i den andre enden.

– Byggenæringen spiller også en viktig rolle når det gjelder hvordan vi skal møte klimaendringer, økende grad av urbanisering og hvordan vi skal knytte Norge tettere sammen. Vi ser også en trend blant våre bedrifter at etterspørselen etter kompetanse knyttet til miljø og klima samt teknologi er økende, avslutter Leegaard. 

 Les mer på NHOs side

Les kompetansebarometeret her

Tom Ivar Myhre, leder for avdeling for bærekraft i Backe deltok i paneldebatten på NHOs lansering av Kompetansebarometeret. Fra venstre: Jorun S Foss (Mowi) Hanne Rønneberg (Sintef), Tom Ivar Myhre (Backe) Charlotte Berge (Lundin) og Per Skaare (Glommen Skog).