Næringslivets klimakonferanse

Publisert

BNLs Rannveig Landet deltok på Regjeringens klimakonferanse i dag hvor blant annet16 ulike veikart for grønn konferansekraft ble trukket frem. Heidi Finstad fra Treindustrien og Katharina Bramslev på vegne av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom var også på scenen.

BNL var en av aktørene som deltok på næringslivets klimakonferanse i regi av regjeringen. – Hele 16 sektorer har levert inn egne veikart for grønn konkurransekraft og oppfølging av disse var hovedtemaet på dagens konferanse, sier Rannveig R. Landet, direktør for energi og miljø i BNL.

Statsminister Erna Solberg og klima- og miljøminister Ola Elvestuen inviterte til Næringslivets klimakonferanse mandag 24. juni på DOGA i Oslo. Hva er tempoet i det grønne skiftet i Norge? Hvor langt har vi kommet i å utvikle grønn konkurransekraft? Hvordan følges næringslivets veikart for grønn konkurransekraft opp? Hva er muligheter og barrierer for å realisere ambisjonene i veikartene? Dette var aktuelle problemstillinger som ble belyst denne dagen.

– Det har blitt gjort mye godt arbeid, men nå som kartene er på plass, er det viktig at næringslivet følger opp intensjonene, sier Rannveig R. Landet videre.

BNL lagde sitt politikkdokument "BNLs miljø og energipolitikk mot 2030 i 2016 sammen med BNLs 15 bransjer.

– Dette har dannet et godt grunnlag for vårt arbeid og vi har siden den gang jobbet med  å konkretisere og følge opp politikken som ble formulert.

Rannveig forteller at det er spesielt to områder det har skjedd mye siden dokumentet ble ferdigstilt.

– Det ene er innen fossilfrie/utslippsfrie bygge- og anleggsplasser og det andre er innen sirkulær økonomi. Etterspørselen etter fossilfrie løsninger på byggeplass har gått fortere enn vi forestilte oss i 2016 grunnet noen ambisiøse kommuner som Oslo. Entreprenørene er svært foroverlente og prøver å levere gode løsninger. Når det gjelder sirkulær økonomi har BNL og bransjene våre siste halvår kommet langt i å analysere hva denne betyr konkret for vår næring. Selv om vi har jobbet med avfall og gjenvinning i mange år vil sirkulærøkonomien utfordre bransjene våre helt nye og kompliserte områder i tiden framover. BNL har invitert andre organisasjoner og virksomheter til videre samarbeid om sirkulær økonomi, sier hun.

Under regjeringens konferanse deltok BNL og bransjene i flere av workshops, herunder om sirkulær økonomi og biomasse.