Byggenæringens Landsforening

Innhold

Hvem fortjener bygg og bevar-prisen?

Hvem fortjener å smykke seg med tittelen årets beste bygningsvernbedrift? Du kan foreslå bedrifter som utmerker seg ved å være råe på fag, dyktige formidlere og med et hjerte for gamle hus.

Nå er det igjen åpent for å sende inn forslag til årets Bygg og Bevarpris!

Hvem er aktuelle kandidater?

Bygg og Bevar-prisen har vært delt ut hvert år siden 2012, og er den eneste prisen i Norge som deles ut til håndverkere og bedrifter som jobber med bygningsvern. Gjennom Bygg og Bevar-prisen hedres de som utmerker seg innen utførelse og formidling, og på denne måten bidrar til å løfte restaureringsmarkedet!

 Slik foreslår du kandidater

  • Beskriv bedriften og begrunn godt hvorfor du mener de fortjener Bygg og Bevar-prisen
  • Dokumenter med prosjekter og aktiviteter. Der prosjektet ikke er avsluttet, dokumenteres løsningene som er prosjektert.
  • Send inn bilder! Gjerne før, etter og underveis.
  • Husk at juryen ikke kjenner alle restaureringsprosjekter i Norge! Det er din beskrivelse som kan overbevise!
  • Legg ved kontaktinformasjon for ytterligere opplysninger om kandidaten.

 

Forslaget sendes til post@byggogbevar.no innen 20. november. 

Der prosjektene ikke er avsluttet, må løsningene dokumenteres gjennom fyldige beskrivelser.

 

Last ned vedtektene for Bygg og Bevar-prisen. Du kan benytte deg av et skjema for nominasjonen om du ønsker det

Ta kontakt hvis du lurer på noe: