Mange gode innspill til å forebygge sykefravær i bygge- og anleggsnæringen

Nyhet, HMS

Publisert

Caroline Khoury Nilsen og Thorkil Aschehoug fra BNL gjennomførte workshop for IA-programmet i bygg og anlegg. Foto: BNL.

Caroline Khoury Nilsen og Thorkil Aschehoug fra BNL gjennomførte workshop for IA-programmet i bygg og anlegg. Foto: BNL.

– Vi er svært fornøyd og har fått mange gode innspill på dagens workshop for IA-programmet i bygg og anlegg som samlet i underkant av 50 deltakere, sier Thorkil Aschehoug, advokat og fagsjef HMS i BNL.

Workshopen har vært et samarbeid mellom de tre organisasjonene som er ansvarlig for IA-bransjeprogrammet i bygg og anlegg – BNL, Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund.


Thorkil Aschehoug fra BNL innledet workshopen som hadde til hensikt å se på hvordan vi skal forebygge særlig langtidsfraværet og frafallet i næringen, med å vise til sykefraværsstatistikken.

– Bygge- og anleggsarbeidere ligger høyt på listen over langtidssykefravær. Det handler mye om tunge løft, ugunstige arbeidsstillinger, støy og vibrasjonsplager, samt luftveisplager. Dette omtales gjerne som de langsomme skadene som fagarbeideren pådrar seg gjennom 10 - 15 år i bransjen, og som for mange ender med frafall, sier han videre.

– Det er i grunnen et paradoks at mens bransjen er i beit for arbeidskraft og har fokus på nyrekruttering, så har man hatt altfor lite fokus på å tette lekkasjen i den andre enden, påpekte han.  

Videre løftet han frem hvor det er potensiale for å få til endringer.

– Det gjelder alt fra å bedre planlegging og organisering av arbeidet, økt bevissthet om skadelige eksponeringer blant de ansatte, tilpasning av utstyr og byggematerialer og ikke minst automatisere flere av de tunge arbeidsoperasjonene.

Aschehoug ser også at det ligger godt an nå til å gjøre noe med dette nettopp gjennom IA-avtalens bransjeprogram for bygge- og anleggsbransjen, fordi man har fått tilgang til over 30 millioner fra staten i perioden 2019-2022, nettopp for å forebygge sykefravær og frafall.

– Hvordan skal vi klare å beholde flere fagarbeidere i yrket etter fylte 40 år? Nå har vi en helt unik mulighet og det gjelder å gripe den, sier han.

Caroline Khoury Nilsen som er politisk rådgiver fra BNL, ledet deretter workshopen hvor hovedfokuset var å se på hva er det som fungerer i dag.

– Vi har bedt om innspill på hva deltakerne tenker skal til for at fagarbeidere blir stående i yrket og trives - til tross for jobbutfordringer som støy, vibrasjoner, tunge løft, ugunstige arbeidsstillinger, sier Nilsen.

– Alle innspillene blir nå systematisert og vil danne et grunnlag for det videre arbeidet i prosjektet, avslutter Aschehoug.