Viktig forenklings- og seriøsitetstiltak

Jon Sandnes, adm. dir i BNL.

BNL støtter Finans Norges forslag om at Finansdepartementet må fastsette en hjemmel som gir pensjonsleverandørene anledning til å hente ut lønnsinformasjon direkte fra a-ordningen. – Dette er en effektivisering og forenkling for bedriftene som regjeringen må prioritere, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

BNL mener det er et viktig prinsipp at opplysninger bedriftene deler med det offentlige kan brukes flere ganger.

– Det er viktig å unngå dobbeltrapportering. Fører det til at flere får riktig pensjon må det gjennomføres, så raskt som mulig, sier Sandnes videre.

Rapportene fra Trondheim om hvordan useriøse bedrifter bruker manglende pensjonsinnbetalinger for å skape seg et konkurransefortrinn er alvorlige. (Fri Fagbevegelse 18.01.2019).

– Våre bedrifter må konkurrere på like vilkår, det blir det ikke når noen jukser med pensjon, sier Sandnes.

Dette er et eksempel på hvordan kommunikasjonen mellom det offentlige og næringslivet kan forenkles gjennom digitalisering og smartere bruk av det som rapporteres inn.

– Med Nikolai Astrup inn som ny digitaliseringsminister i regjeringen, forventer vi at dette er et typisk område som han kan bidra til å rydde opp i,  avslutter Sandnes.

 Les mer på Finans Norges nettside her