Heldagskurs: Seriøs innleie i byggenæringen

Nyhet, Arbeidsliv

Publisert

Innleie fra bemanningsbyråer i byggenæringen er i vinden som aldri før. Ny lovendring fra 1. januar 2019, og en rekke medieoppslag i februar/mars har aktualisert temaet. Meld deg på BNLs heldagsskurs 8. april 2019 på Gardermoen.

Innleie fra bemanningsbyråer i byggenæringen er i vinden som aldri før. Ny lovendring fra 1. januar og en rekke medieoppslag i februar/mars har aktualisert temaet.

BNL ønsker med dette heldagskurset å tilby både ledere og HR/HMS-ansvarlige, en grundig innføring i og retningslinjer for seriøs og lovlig innleie. Både de rettslige rammene for innleie, likebehandling og HMS-ansvaret, vil bli gjennomgått og belyst ved konkrete eksempler og anbefalinger.

Seminaret er primært rettet mot BNLs medlemsbedrifter og disse vil ha prioritet ved påmelding.

Program

1000 - 1030 Kaffe/registrering

1030 – 1045 Innleie i et historisk og politisk perspektiv. Status i BNLs arbeid for seriøs innleie. v/Iselin Bauer Seeberg, advokat/forhandler (BNL)

1045 – 1215 Innleie: Hva er lov og hva er lurt? Rettslige rammer og BNLs anbefalinger v/Iselin Bauer Seeberg, advokat/forhandler (BNL)

 • Nye regler fra 1. januar – en oversikt
 • Vilkårene for å leie inn fra bemanningsforetak – herunder oversikt over regelverket for midlertidige ansettelser
 • Hvilke regler gjelder når man leier inn fra produksjonsbedrifter?
 • Konsekvensene ved ulovlig innleie.

1215 - 1315 Lunsj

1315 - 1415  Lønns og arbeidsvilkår for innleid arbeidskraft- likebehandling, solidaransvar og påseplikt v/Iwona Kilanowska, rådgiver/forhandler (BNL)

 • Oversikt og plassering av temaene
  • "allmenngjøring",
  • "lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter"
  • "likebehandlingsprinsippet ved innleie"
 • En praktisk gjennomgang av reglene om likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår ved utleie fra bemanningsforetak.
 • Opplysningsplikt og informasjonsutveksling
 • Solidaransvar for innleier

1415 – 1430 Pause

1430 – 1530  Ansvar og HMS-utfordringer ved innleie v/Thorkil Aschehoug, advokat/fagsjef HMS (BNL)

 • Hvordan er HMS-ansvaret fordelt mellom innleier og utleier?
 • Hvordan kan innleier i praksis best ivareta sitt HMS-ansvar?
 • Hvilke HMS-utfordringer gjør seg særlig gjeldende ved innleie fra bemanningsbyrå?

 1530   Oppsummering/avslutning

 

Påmelding

Påmeldingsfrist fredag 27. mars, påmelding her

Pris kr. 2 900,- for BNL-medlemmer og kr 3 900,- for ikke-medlemmer. Bindende påmelding.

Informasjon om foredragsholderne:

Iselin Bauer Seeberg er advokat og forhandler i Byggenæringens Landsforening. Hun har mange års erfaring som arbeidsrettsadvokat, blant annet fra Advokatfirmaet Haavind, NHO-fellesskapet og Arbeidsdepartementet. Det siste året har hun jobbet svært mye med regelverket knyttet til innleie og bistått mange bedrifter i byggenæringen innen dette feltet.

Iwona Kilanowska har lang erfaring med innleieproblematikk. Først som HR-ansvarlig i bemanningsbyrå og deretter som personalansvarlig i entreprenørvirksomhet. Hun har jobbet som rådgiver for BNLs medlemmer siden 2015, og har blant annet vært prosjektleder for forskningsprosjektet "Flerkulturelle arbeidsplasser i byggenæringen" (SINTEF, 2017).

Thorkil Aschehoug er advokat og fagsjef HMS i BNL. Han har mange års erfaring som arbeidsrettsadvokat blant annet fra Advokatfirmaet Grette. Han har også erfaring fra å bistå bygge- og anleggsbedrifter i straffesaker ved brudd på HMS-regelverket.

 

Ta kontakt hvis du lurer på noe: