BNLs konferanse om kvinner i byggenæringen

Nyhet, Utdanning, Arbeidsliv

Publisert

To kvinner i samtale

BNLs konferanse om kvinner i byggenæringen samlet 100 deltakere på Næringslivets hus på Majorstuen. Foto: BNL.

– Dette har vært en spennende dag som har resultert i mange gode, konkrete råd om hvordan vi skal få flere kvinner inn i vår næring. Dette er bare starten, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

Mer enn 100 deltakere samlet seg til BNLs konferanse om hvordan rekruttere flere kvinner inn i byggenæringen på Næringslivets Hus.

BNL var overveldet over responsen på initiativet som ble tatt på tampen av fjoråret, da vi inviterte hele næringen til idédugnad for å se på hvordan man kan få flere kvinner inn i næringen. Bakteppet er at det er bare 8-9 prosent kvinneandel totalt sett i byggenæringen, og kun to prosent på fagarbeidersiden.

Første delen av dagen var satt av til foredrag

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm fikk æren å åpne arrangementet. Hun ga honnør til BNL for å sette temaet på dagsorden:

– Dere treffer tidsånden når dere setter kjønnsbalanse på agendaen og utfører et viktig samfunnsoppdrag når dere har tenkt å gjøre noe med dette, sier Bjurstrøm.

Hun pekte på at arbeidsvilkårene i ulike deler av arbeidslivet blir likere både for kvinner og menn hvis kjønnsbalansen blir bedre.

–Det har vært mange engasjerende og spennende innlegg fra scenen i dag. Byggenæringen har mange gode forbilder som viser at det er mulig å lykkes for kvinner i næringen. Samtidig må vi sikre at de kvinnene som er her, møtes med respekt og likeverd. Alle må ha like muligheter til å gjøre en god jobb. Sammen har vi et ansvar for å skape et inkluderende miljø hvor alle kan være seg selv fullt ut, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

BNL ønsker at flest mulige på samlingen skulle bidra gjennom gode diskusjoner og satt derfor av tid til en to timers workshop på slutten av dagen..

–Vi erkjenner at næringen har en jobb som må gjøres og den må vi gjøre sammen, sier Jon Sandnes i BNL

Du kan lese/høre/se mer om konferansen her:

NRK Dagsrevyen
Kvinner i bygg og anlegg

NRK Østnytt
Kvinner i bygg og anlegg

Byggeindustrien
- Det hersker en utpreget mannskultur som medfører at mange av våre kvinnelige kolleger ikke trives
- Det handler om å rekruttere de beste kandidatene

Rekruttering av kvinner i byggenæringen: – Dette er bare starten!

Byggmesteren
Det er ikke norske kvinner som taper, det er norsk byggenæring

P4
Skal få flere kvinner inn i byggebransjen
Byggfakta
Kvinner skal også bygge landet
Ekstrem mannskultur på norske byggeplasser
Ta kontakt hvis du lurer på noe: