Byggenæringens Landsforening

Innhold

Opplæringslovutvalget foreslår omfattende endringer

Fredag 13. desember overleverte Opplæringslovutvalget sin utredning og sitt forslag til ny opplæringslov til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner. – Vi ser det foreslås mange endringer som vil kunne få store konsekvenser. Derfor starter vi nå et arbeid med å vurdere forslaget, sier Jørgen Leegaard i en foreløpig kommentar.

BNL har akkurat fått sett forslaget til ny opplæringslov.

- Vi legger spesielt merke til at utvalget foreslår vesentlige endringer i kapittelet om videregående opplæring i bedrift.(kap 29), sier Leegaard.

Opplæringskontorene er foreslått å miste rollen som opplæringsbedrift.

– Dette begrenser opplæringskontorenes mulighet til å være med å gjennomføre en kvalitetsikret opplæring i bedrift, sier Leegaard videre. 

I tillegg så foreslår utvalget å ta fra y-nemdene – det vil si partene-  deres avgjørende innflytelse på dimensjoneringen av skoleplasser i fylkene.

– Dette kan bidra til at det blir vanskeligere å skaffe læreplasser til de som kommer fra skolen Vg2 yrkesfag.

BNL vil gjennomgå utvalgets forslag grundig og svare mer utfyllende på de enkelte forslagene.

Her er utvalgets forslag