NHO anbefaler: Klargjør rutinene for egenmelding

Publisert

En kopp og papir

Illustrasjonsbilde.

Alle bedrifter kan fra nyttår benytte seg av muligheten til utvidet egenmelding ved sykdom. Det er en del av den nye IA-avtalen. – Dette er noe de nåværende IA-bedriftene har god erfaring med, sier Nina Melsom.

Tirsdag 18. desember undertegnet partene i arbeidslivet en ny IA-avtale, som gjelder fra 1. januar 2019.

- I den nye avtalen er det viktige endringer i bestemmelsene rundt rett til utvidet egenmelding. sier direktør for Arbeidsliv i NHO, Nina Melsom.

For tidligere IA-virksomheter er det viktig at de så raskt som mulig klargjør hva som skal være egenmeldingsrutinene i virksomheten etter nyttår. En slik klargjøring er viktig både for arbeidstakerne og for virksomhetene.

Les også: - Vi har foretatt en full renovering av IA-avtalen.

Egenmelding i gammel og ny IA-avtale

Frem til 31.12.2018 følger det av IA-avtalen at ansatte i IA-bedrifter automatisk har hatt rett til å bruke egenmelding i opptil åtte kalenderdager, og at egenmelding kan brukes i 24 kalenderdager i løpet av en 12-måneders periode.

Egenmelding betyr at du melder fra til arbeidsgiveren om at du ikke kan arbeide på grunn av sykdom eller skade uten å legge frem legeerklæring.

I den nye IA-avtalen (2019-2022) kan hver enkelt bedrift selv bestemme om man ønsker å følge folketrygdlovens minimumsbestemmelse om egenmelding, eller om man ønsker å utvide denne retten.

Ber bedriftene videreføre egenmeldingsordningen

- NHO oppfordrer tidligere IA-virksomheter til å videreføre ordningen med utvidet rett til egenmelding. Ordningen har vært et godt og hensiktsmessig virkemiddel for å fremme dialog på arbeidsplassen og avlaste helsevesenet med hensyn til oppfølging av korttidssykefravær, understreker Nina Melsom.

Arbinn: Klargjør bedriftens rutiner for egenmelding før nyttår.

Alle bedrifter vil etter den nye IA-avtalen ha den samme muligheten til å avtale utvidet rett til egenmeldinger innenfor arbeidsgiverperioden (de første 16 dagene av et sykefravær).

Mulig lovendring
Partene er i tillegg enige om å be Stortinget gjøre en lovendring slik at muligheten til å avtale utvidet rett til egenmelding presiseres i folketrygdloven. Det foreslås samtidig at det innføres en plikt for arbeidsgiver til å drøfte utvidet rett til egenmelding med de tillitsvalgte.  Dette vil medføre at flere arbeidstakere enn i dag kan få mulighet til utvidet egenmelding.

- Det er bra, og vi i NHO vil oppfordre alle våre medlemsbedrifter til å undersøke denne muligheten, sier Melsom.