Digitalt veikart 2.0 startes opp

Publisert

Jon Sandnes i BNL er glad for å få Jon Karlsen med på laget med å lede arbeidet med digitalisering/industrialisering av hele byggenæringen. Foto: Byggeindustrien.

Jon Karlsen er engasjert av BNL i prosjektstilling for å lede arbeidet organiseringen av det videre arbeidet med digitalisering/industrialisering av hele byggenæringen.

– Dette betyr at vi ønsker å få fart i arbeidet med videreføringen av det digitale veikartet for byggenæringen, og legge til rette for at bedriftene får bedre vilkår for lønnsomhet, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

Jon Karlsen peker på at digitalisering må være en del av bedriftens strategi. Ledere må forstå hva og hvorfor og «ta fullt eierskap» i strategien.

– Dårlig lønnsomhet er bransjens største utfordring. Digitalisering er den viktigste strategien vi kan ha for å møte denne konkurransen med det høye lønnsnivået vi har i Norge, og vi sørge for å bli bedre og mer effektive gjennom bruk av digitale hjelpemidler. Dette er et topplederansvar i enhver virksomhet, sier han.

BNLs oppgave vil bli å hjelpe topplederne i den «digitaliseringsjungelen som er» og å lage en prioritering av hva som er viktig og mindre viktig, samt skape forståelse for viktigheten av et digitalt «veikart» (digitaliseringsplan). Her har Karlsen selv erfaring fra at det er lett å gå seg vill.

– Selv har jeg slitt i flere år med å klare å sortere hva som har vært viktig og uviktig for egen virksomhet i denne jungelen, forteller han.

Karlsen mener derfor at det er også viktig at vi adresserer og setter søkelys på de «felleskomponenter» vi må ha for å digitalisere og få systemene til å snakke sammen. Dette mener han vil skape varige konkurransefortrinn dersom topplederne kommer på banen og er med å sette agendaen.

Arbeidet videre vil bli konkretisert i tre punkter:

  1. Skape forståelse, forankring og engasjement på toppledernivå
  2. Hjelpe topplederne til å prioritere digitaliseringstiltak i egen bransje og bedrift
  3. Identifisere hvilke felles digitaliseringstiltak vi er best tjent med å sette i gang for å øke effektivitet og lønnsomhet i bedriftene i næringen

 Sandnes og Jon Karlsen ønsker å invitere toppledere i hele næringen til å engasjere seg i det videre arbeidet.

– Skal vi lykkes så må dere på toppen som brenner for en bærekraftig, konkurransedyktig og seriøs byggenæring , så ta kontakt med Jon Karlsen, avslutter Sandnes.