Byggenæringens Landsforening

Innhold

Overgangsordning for sentral godkjenning forlenges til 1. juli 2022

Nyhet, Politikk

Publisert

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har forlenget overgangsordningen for kvalifikasjonskrav i sentral godkjenning til 1. juli 2022. Årsaken er at departementet venter på arbeidet til Byggkvalitetutvalget, som skal levere sin rapport 1. februar 2020.

 

I påvente av utvalgets arbeid, forlenges overgangsordningen til 1. juli 2022. Bedrifter som i dag er omfattet av overgangsordningen for sentral godkjenning, får dermed ytterligere to år på seg til å oppfylle forskriftens krav til utdanning og praksis.

Med overgangsordningen kan bedrifter som fikk sentral godkjenning før 1. januar 2016, være trygge på at tidligere gitt godkjenning kan fornyes uten endringer. Forutsetningen er at de opplysningene som lå til grunn for vurderingen var riktige, og at det i ettertid ikke har skjedd noen endringer i faglig ledelses utdanning og praksis. Ved søknad om endrede godkjenningsområder eller tiltaksklasser, må derimot kvalifikasjonskravene oppfylles fullt ut.

- Vi etterlyser rask avklaring etter at NOUen er avlevert departementet, sier Jørgen Leegaard, dir. for samfunnspolitikk i BNL.