Byggenæringens Landsforening

Innhold

Hurra for Bygg og Bevar 10 år!

Nyhet, Organisasjon

Publisert

Portrett av Christel Grøndahl

Daglig leder Christel E. Wigen Grøndahl. Foto: Bygg og Bevar

I ti år har Bygg og Bevar bidratt til å spre kunnskap om hvordan de gamle husene skal vedlikeholdes og settes i stand. – Bevaring er fremtiden, sier Christel E. Wigen Grøndahl, daglig leder i Bygg og Bevar.

Bygg og Bevar ble opprettet som et samarbeidsprosjekt mellom Klima- og miljødepartementet og Byggenæringens Landsforening.  Bygg og Bevar som samlokalisert med BNL, startet med å etablere en nettside som har blitt en stor suksess med svært mange brukere hver eneste dag.

– Bygg og Bevar er den største nettportalen innen bygningsvernet. Portalen er kjernen i Bygg og Bevar sin virksomhet og det sentrale verktøyet i formidling og dialog med bruker og marked, sier Grøndahl.

Helt fra oppstart har Bygg og Bevar hatt som oppdrag å bidra til at gamle hus som skal pusses opp gjøres det i tråd med bygningens alder, konstruksjon, materialbruk, stil og lokale egenart.  – Nettsidene er både et oppslagsverk, men også et formidlingssted for tradisjonshåndverk, sier Grøndahl videre.

Samtidig som Bygg og Bevar feirer ti års jubileum, jobbes det med hvordan dette skal videreføres som en samarbeidsarena mellom vern og næring.

– Bygg og Bevar har vært en suksess og har bidratt til å profesjonalisere det frivillige kulturminnevernet og høy troverdighet gir forvaltningen en digital kanal for å nå nye målgrupper, sier Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i BNL.

Hvert år bruker nordmenn 94 milliarder kroner på å pusse opp hus og hytter. Mange av byggene har oppnådd en alder og/ eller kvaliteter som gjør byggene deres bevaringsverdige.

– En viktig oppgave for oss er å nå ut med produkt- og bransjenøytral informasjon til de som eier eller forvalter bygg fra før 1950. Gjerne med fokus på korrekt energirehabilitering, et mål som er blitt stadig mer aktuelt og utfordrende. Samtidig bidrar Bygg og Bevar med nettverksbygging både gjennom egne fagtreff og i samarbeid med resten av kulturminnevernet, sier Grøndahl.

Bygg og Bevar har en spesiell rolle som samarbeidsarena for byggenæring, forvaltning, profesjonelle forvaltere og private forbrukere, og på sett og vis bidrar til å binde næring og forvaltning sammen, sier Leegaard.

Leegaard peker på at samarbeidet og lokaliseringen av programmet hos BNL, gir tilgang til bransjeforeninger og mulighet for i en tidlig fase å bli koblet på utviklingsprosesser i næringen.

Bygg og Bevar-treff

Årets Bygg og Bevar-treff arrangeres på Litteraturhuset i Oslo fredag 13 desember. I år vil vi sette fokus på restaureringsmarkedet. Seminaret avsluttes med utdeling av Bygg og Bevar-prisen før vi runder av kvelden med en fest.  

Meld deg på og les mer om det her.