Byggenæringens Landsforening

Innhold

Brexit: sjekkliste for bedriftene

Nyhet, Politikk

Publisert

Bilde fra London

NHOs sjekkliste blir fortløpende oppdatert framover.

Hvordan skal bedrifter forberede seg på brexit? NHO har utarbeidet en veileder til sine medlemmer, i første omgang for en situasjon der det ikke foreligger en avtale mellom EU og Storbritannia 31. oktober.

Når Storbritannia går ut av EU, vil EØS-avtalen ikke lenger være grunnlaget for handelen mellom Norge og Storbritannia. Det britiske parlamentet har tre ganger stemt ned utmeldingsavtalen som tidligere statsminister Theresa May forhandlet med EU. Dersom denne avtalen skulle bli vedtatt, vil det være en overgangsperiode frem til 31. desember 2020, der det meste fortsetter som før.

Men statsminister Boris Johnson sier at han vil trekke Storbritannia ut av EU den 31. oktober uansett om det foreligger en avtale eller ikke. EU er på sin side tydelig på at avtalen ikke kan reforhandles.

Faren for at britene forlater EU uten en avtale har derfor økt betraktelig. Det vil bety kaos på grensene den 31. oktober. Det er viktig at bedriftene forbereder seg.

Les også:

Mindre forutsigbarhet
Brexit skaper usikkerhet om de fremtidige handelsforbindelsene mellom Norge og Storbritannia både på kort og lang sikt. NHOs fremste oppgave er å trygge næringslivets interesser. Denne sjekklisten har til formål å hjelpe bedriftene med å kartlegge hva de bør forberede og hvilke prosesser det kan være fornuftig å tenke igjennom for å skape større forutberegnelighet.

På nåværende tidspunkt er listen laget med tanke på en situasjon der Storbritannia og EU ikke har en avtale på plass den dagen Storbritannia forlater EU (ny dato 31. oktober).

Noe er imidlertid løst ved at Norge, Island og Storbritannia har blitt enige om en midlertidig avtale om handel med varer. Les avtalen her.

I tillegg er det forhandlet en avtale om borgeres rettigheter og en luftfartsavtale som sikrer at flyene fortsatt skal kunne lande. Det forhandles også om en begrenset avtale for maritime tjenester. Disse avbøtende tiltakene vil være viktig, men det blir f.eks. ikke noen avtaler på tjenester generelt, og det er usikkerhet knyttet til mange juridiske spørsmål.

Den britiske regjeringen har laget en pakke med tilrådninger (Technical Notes) på forskjellige sektorer i tilfelle det ikke blir en avtale mellom EU og Storbritannia i mars neste år. Du kan lese mer om dette her.

Les punktene på NHOs nettside her: