Ses vi i Arendal?

Mye skjer i Næringslivets Hus (Mør Biffhus) innerst i Pollen i Arendal.

BNL er klar for Arendalsuka og inviterer til et seminar om sirkulær økonomi og et seminar om rekruttering av kvinner. I tillegg er vi medarrangører på arrangementer i regi av NHO, og vi deltar også på arrangementer i regi av andre. Sjekk ut programmet vårt her!

BNL er en av partnerne til NHO på Arendalsuka i år og våre arrangementer vil være på MØR Biffhus som for anledningen blir omdøpt til "Næringslivets hus". Byggenæringen er godt representert gjennom både BNL, våre bransjeforeninger og flere av våre medlemsbedrifter.

Våre arrangementer:

"Utvinne, produsere, ombruke og gjenvinne. Hva betyr egentlig sirkulær økonomi?"  
Tid: tirsdag 13.august kl.12:30-13:30.
Sted: MØR Biffhus/ Næringslivets hus.

Hva skal til for at byggenæringen skal lykkes i å utløse potensialet sirkulær økonomi gir for bærekraftig vekst? Hvilke muligheter finnes? Hvorfor gjør vi dette? Og ikke minst - hvorfor gjør vi ikke mer av dette? 

BNL presenterer en analyse av sirkulær økonomi som er laget av BNLs miljøforum. Deretter vil tre bedrifter komme med eksempler på hvordan de jobber med dette, før rådmannen i Kristiansand forteller hva kommunen gjør. Statssekretær Atle Hamar avslutter arrangementet.

Deltakere:

Jon Sandnes, adm.dir. BNL
Trine Dyrstad Pettersen, Fungerende adm.dir./ teknisk sjef i Byggevareindustrien
Randi Andersen Lekanger, miljøsjef i Skanska
Magnus Skallerud, utviklingsdirektør i Selvaag Eiendom
Hege Voll Midtgaard, merkevaresjef i Bergene Holm AS
Tone Bente Bergene Holm, kommunikasjonsdirektør i Bergene Holm AS
Ragnar Evensen, Rådmannen i Kristiansand kommune
Atle Hamar, statssekretær i Klima- og miljødepartementet (V)

Møteleder er Rannveig R. Landet, dir. for miljø og energi i BNL
Servering.

(Vi tar forbehold om endringer i programmet)

"Hva skal til for at kvinner velger byggenæringen?"
Tid Onsdag 14. august, kl.12:30-13:30,
Sted: MØR Biffhus/ Næringslivets hus.

Med bare 8-9 prosent kvinneandel totalt sett, og kun 2 prosent på fagarbeidersiden er det åpenbart at vi trenger å tenke nytt for å få flere kvinner til å velge vår næring. Denne jobben må vi gjøre sammen. Vi har invitert kvinner som har valgt vår næring, Fellesforbundet og politikere til samtale om hvordan vi både skal få rekruttert flere kvinner til vår næring og hva vi må gjøre for å få de som kommer til å bli.

Deltakere:

Deltakere:
Jon Sandnes, adm.dir. i BNL
Marthe Andreassen, lærling i Backe Vestfold Telemark.  
Ingvild Storås, adm. dir, Baneservice AS
Berit G. Petersen, teknisk sjef, Unicon AS 
Tomas Carlsson, NCCs konsernsjef
Guro Angell Gimse, Statssekretær  i Arbeids- og sosialkomiteen (H) 
Nina Sandberg, Stortingsrepresentant for Ap, medlem i Utdannings- og forskningskomiteen
Hege Espe, Forbundssekretær Fellesforbundet

Møteleder: Loveleen Rihel Brenna, forettningsutvikler, forfatter og grunnlegger av Seema.

Servering

(Vi tar forbehold om endringer i programmet)

BNL er også medarrangør til SMB-dagen sammen NHO, NHO Reiseliv, NHO Service og handel

"Næringsaktive kommuner" - SMB-dagen
Tid : Tirsdag 13. august, kl 12.00 – 14.00
Sted: MØR Biffhus/ Næringslivets hus.

Hvordan skal vi får mer vekst i SMB i bedriftene i bygd og by? De små og mellomstore bedriftene utgjør 99% prosent av alle bedriftene i Norge, og står samlet for nær halvparten av verdiskapingen i landet og halvparten av sysselsettingen i næringslivet. SMB er avgjørende for og gir store ringvirkninger til norske lokalsamfunn. For at norsk næringsliv og SMB bedrifter skal lykkes med å bidra til å skape flere jobber og bygge velferdssamfunnet vårt videre, er vi avhengig av gode rammebetingelser.

BNLs bidrag til dette arrangementet er å synliggjøre utfordringene knyttet til ulik saksgang av byggesøknader og kommunenes planarbeid. Det er Sindre Sandberg fra Frank Kristiansen AS som skal fortelle om sin hverdag som tømrermester (medlem i Byggmesterforbundet).

Deltakere
Torbjørn Røe Isaksen (H),, Næringsminister, Næringsdepartementet
Geir Pollestad (SP, Leder i Næringskomiteen, Stortinget
Cecilie Myrseth (AP),, Medlem av næringskomiteen, Stortinget
Karl Inge Rekdal, Leder av NHOs SMB-forum, NHO
Ole Erik Almlid, Adm.direktør, NHO
Marianne Knapstad, BB servicesystem
Maud Haldorsen, Hotel Geiranger
Sindre Sandberg, Frank Kristiansen AS (medlem i Byggmesterforbundet)
Morten Kraft (A),, næringskomiteen i Arendal
Kristoffer A. Lyngvi-Østerhus (H),, næringskomiteen i Arendal
Jon Harry Simostad, Arendal EL-team
Vebjørn T Haugerud, Canvas Hove
Ellen Knudsen, Teknobad

Møteleder: Gjermund Løyning, Direktør, NHO

Arrangementer i regi av andre hvor BNL /bransjer deltar
Både BNL og BNLs bransjeforeninger deltar også på en rekke andre arener. Byggeindustrien sender også live podcast fra Nonno fra 14.30 – 15.00 hver dag.

Her er noen av arrangementene:

 • Grønn Byggallianse, Norsk Eiendom, Huseiernes Landsforbund, Stærk & Co:
  Hvordan skape bærekraftige boliger og områder som gir gode liv? Tirsdag 13/8 2019 08:30 - 10:50
 • Boligmappa: Hvordan reduserer vi svart arbeid i håndverksbransjen? Tirsdag 13/8 2019 11:00 - 12:00
 • Byggevareindustriens forening: Hvilken klimaeffekt får materialvalg i bygg" onsdag 13-14.30. 
 • Bygg 21: Bygge- og eiendomsnæringen tar utfordringen: Vil effektivisere bygg og eiendom med 20 prosent. Tirsdag 13/8 2019 14:00 - 14:45
 • DLA Piper Norway: Utenlandske anleggsentreprenører – venn eller fiende? Onsdag 14/8 2019 09:00 - 09:45
 • Statens Vegvesen: Felles front mot arbeidslivskriminalitet, Onsdag 14/8 2019 13:00 - 15:00
 • SMSØ Svarte natta: Forbrukermakt mot svart økonomi? konsert med Jonas Fjeld. Onsdag 14/8 2019 21:00 - 23:15
 • Norsk Arbeidsmandsforbund: Framtidens arbeidsliv - utfordringer for det organiserte arbeidsliv. Torsdag 15/8 2019 10:00 - 12:00
 • SMSØ Seriøsitet i byggenæringen. Hvordan finner vi tiltakene som virker? Torsdag 15/8 2019 10:30 - 11:45
 • Asplan Viak, Klimapartner, Norsk Eiendom, OBOS, Kristiansand Kommune: Kan god stedsutvikling utjevne forskjeller og gjøre oss friskere? Onsdag 14/8 2019 12:00 - 13:15

Denne oversikten er ikke utfyllende, og vil bli supplert etter hvert som alle arrangementene er klare. Gi oss gjerne tips.

Fullstendig program for Arendalsuka finner du her: https://arendalsuka.no/event/search

Ta kontakt hvis du lurer på noe: