Byggenæringens Landsforening

Innhold

Både sanntidsinformasjon og kvalifikasjoner i HMS-kortet er nødvendig

Nyhet, HMS, Seriøsitet

Publisert

Regjeringen ønsker å legge inn sanntidsinformasjon i HMS-kortene.

Regjeringen vil innføre sanntidsinformasjon i HMS-kortet. - Dette har BNL etterlyst over lang tid, og vi fornøyd med at regjeringen vil prioritere dette, men kvalifikasjoner i HMS-kortet bør også inn, sier Jon Sandnes adm. dir. i BNL.

BNL er blitt gjort kjent med at regjeringen ønsker å innføre sanntidsinformasjon i HMS-kortet, men dessverre skal ikke informasjon om kvalifikasjoner inn i HMS-kortet.

- Regjeringen ønsker ikke å opprette et nytt kvalifikasjonsregister, men vi ikke trenger et nytt register, peker Sandnes på - vi kan bruke den eksisterende vitnemålsdatabasen, Nasjonal vitnemålsdatabase, som har eksistert siden 2000. Der finnes allerede alle vitnemål fra de som har fullført videregående skole, og de som har tatt et fag- eller svennebrev, sier Sandnes.

BNL mener at denne databasen vil være en god start for å kunne gi tilgang til nødvending informasjon som kan videreutvikles. Dette vil også være i tråd med regjeringens forenklingsarbeid. 

- Informasjonen vil da være tilgjengelig for de som har behov, og for å kunne sjekke at de som utfører et arbeid har den kvalifikasjonen de skal ha, sier Sandnes.

BNL er også kjent med at flere offentlige og private byggherrer etterlyser denne informasjonen, og den enkleste måten er gjennom et HMS-kort med informasjon om kvalifikasjon.

- Dersom i HMS-kortet ikke kan linkes inn til vitnemålsdatabasen, er vi bekymret for at offentlige byggherrer vil skaffe denne informasjonen på en annen måte. BNL spør om det er riktig bruk av offentlige midler at offentlige byggherrer skal kjøpe og forvalte egne kortsystemer når dette kan løses i et HMS-kort det offentlige allerede eier og forvalter, og som næringen vil ha.

BNL er kjent med at det blant annet er stilt spørsmål til personvernet.

- Vårt inntrykk er at de som har fagbrev er stolt av sitt fag, og har ingen problemer at det gjøres kjent. Videre er forbrukeren eller bedriften som skal kjøpe kvalifisert fagfolk opptatt av at de får folk med de rette kvalifikasjonene. Vi mener at denne informasjonen vil bidra til å tjene samfunnets interesser, avslutter Sandnes.

Ta kontakt hvis du lurer på noe: