Byggenæringens Landsforening

Innhold

Systematisk og skadeforebyggende arbeid har effekt

Nyhet, HMS

Publisert

SSB-tall for antall registrerte arbeidsulykker i bygg- og anleggsnæringen viser at bransjen i 2018 opplevde 2 670 arbeidsulykker. – Hver ulykke er en ulykke for mye. Vi ser imidlertid effekt av at det jobbes hardt og systematisk for å få ned skadetallene i næringen, sier Thorkil Aschehoug advokat og fagsjef for HMS i BNL.

I SSBs ferske oversikt vises ikke bare absolutte tall, men også innrapporterte arbeidsulykker for den enkelte næring pr. 1000 ansatte. 


– Dette gjør det mulig å ta hensyn til at veldig mange arbeidstakere er representert innenfor bygge- og anleggsnæringen. Næringer med flere sysselsatte vil naturlig nok rapportere flere arbeidsulykker. Det er først når en tar hensyn til størrelsen på næringen at det gir mening å sammenligne på tvers av næringer.

Bygge- og anleggsnæringen hadde 5,2 rapporterte arbeidsulykker pr. 1000 ansatte. For industrien er tallet noe lavere (5,2), mens tallene er atskillig høyere for transport- og lagring (6,6) og elektrisitet, vann og renovasjon (7,0). For jordbruk, skogbruk og fiske er også tallet betydelig høyere (6,6) enn for bygge- og anleggsnæringen.

– De relative tallene viser dermed at arbeidet med det systematiske, skadeforebyggende arbeidet som bygge- og anleggsnæringen har drevet med gjennom mange år, har effekt. For tross bransjens åpenbare risikoforhold, så er det relativt sett et lavere antall innrapporterte arbeidsulykker i byggenæringen enn innenfor de fire øvrige bransjene som SSB måler. I tillegg hadde bygge- og anleggsnæringen i 2018 også det laveste antallet dødsulykker (4) på flere år. Til sammenligning ble det registrert syv dødsfall i 2017 og åtte i 2016. Bransjen lå i 2018 også her lavere enn tre av de øvrige nevnte næringene. - Dette skal vi bruke som en motivasjon for fortsatt innsats innenfor bransjens seriøse og gode skadeforebyggende arbeid, sier Aschehoug.

Siste tilskuddet i dette arbeidet var stiftelsen av SfS BA (Samarbeidet for sikkerhet i bygg- og anleggsnæringen), som ble stiftet 18. september 2019.

Ta kontakt hvis du lurer på noe: