Byggenæringens Landsforening

Innhold

Workshop om risiko ved grøftearbeid

Nyhet, HMS

Publisert

Arbeidstilsynets workshop, som finner sted i Trondheim, har til formål å bidra til erfaringsdeling og økt kunnskap om sikkert gravearbeid.

Arbeidstilsynet inviterer til workshop om risiko ved grøftearbeid 3. oktober i Trondheim.

Arbeidstilsynet gjennomførte i mai/juni 2019 en aksjon i anleggsbransjen der de kontrollerte gravearbeid. Aksjonen gjentas høsten 2019, og workshopen 3. oktober er et ledd i oppfølging av aksjonen.

Arbeidstilsynets workshop, som finner sted i Trondheim, har til formål å bidra til erfaringsdeling og økt kunnskap om sikkert gravearbeid. Før det åpnes for innspill og spørsmål fra salen vil Arbeidstilsynet og en rekke aktører fra anleggsnæringen holde korte 20-minutters innlegg.

Arrangementet er gratis og retter seg særlig mot byggherrer, entreprenører, verneombud, SHA-/HMS-ansvarlige, arbeidstakere, bemanningsforetak, bedriftshelsetjenester og Arbeidstilsynets inspektører.

- Grøftegraving er risikofylt arbeid og det er viktige at alle de involverte aktørene har god nok kunnskap om grunnforholdene og planlegger arbeidet slik at skader unngås, sier advokat / fagsjef HMS i BNL, Thorkil H. Aschehoug.

Workshopen har påmeldingsfrist fredag 27. september. Påmelding sendes til anne.sorum@arbeidstilsynet.no. Se lenke til programmet her.

Ta kontakt hvis du lurer på noe: