Byggenæringens Landsforening

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Viktig tiltak for å stoppe ulovlig innleie

F.v.: Prosjekteringsleder Hans-Ove L. Hotvedt i Veidekke, statsråd Anniken Hauglie, konserndirektør Bygg Hans Olav Sørlie fra Veidekke og Jon Sandnes fra BNL. Foto: Veidekke

Arbeidsminister Anniken Haugli kunne bekrefte overfor BNL i forbindelse med et besøk på en av Veidekkes byggeplasser i Oslo, at regjeringen vil gi Arbeidstilsynet rett til å stoppe ulovlig innleie. Dette forslaget er nå sendt ut på høring.

- Arbeidstilsynet gis nå makt og myndighet til stoppe ulovlig innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak. Det vil virke preventivt, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

I høringsnotatet så utdyper departementet at utviklingen på området tilsier et behov for å styrke håndhevingen av innleiereglene:

For at innleiereglene skal fungere etter sin hensikt er det viktig at reglene følges. Det er sentralt at misbruk og brudd kan håndheves på en effektiv måte. Brudd på innleie- og likebehandlingsreglene er ikke bare uheldig for den enkelte arbeidstaker, men kan også få uheldige samfunnsmessige konsekvenser og uheldige konkurranseforhold for seriøse virksomheter som følger reglene», står det blant annet i notatet..

 - Dette er absolutt noe BNL støtter. Vi tror at for å begrense ulovlig innleie så er det viktig at Arbeidstilsynet også får mulighet til  å sjekke utleiebedriftene. BNL støttet også intensjonen i forslaget og ba departementet vurdere det under høringsprosessen i fjor, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

Hans Olav Sørlie, konserdirektør for bygg i Veidekke kan fortelle at de leier inn arbeidskraft for 230  millioner kroner - det utgjør i underkant av 1,5. -  Stammen i arbeidsstokken må være våre egne, men vi trenger fleksibilitet og heier på en seriøs utleiebransje, sier han.

Fristen for å komme med høringssvar er satt til 15. september.

Les høringen her: 

Les saken i Dagbladet her