Byggenæringens Landsforening

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Studenter må bli mer relevante for arbeidslivet

Nyhet, Utdanning

Publisert

Rekrutteringssjef Christian Scheen i Skanska, høyere utdanning og forskningsminister Iselin Nybø, Jon Sandnes, adm. dir. i BNL, Caroline Khoury Nilsen, politisk rådgiver og Kjersti Grindal, seniorrådgiver i BNL avbildet utenfor Næringslivets hus i forbindelse med frokostmøte om arbeidslivsrelevans.

Regjeringen har varslet at de vil legge frem en stortingsmelding våren 2020 om tettere samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner og virksomhetene i arbeidslivet. Dette gjelder særlig praksis. I den forbindelse inivterte LO og NHO inviterte til frokostmøte om arbeidslivsrelevans i høyere utdanning.

- Vi skal forberede studentene på arbeidslivet, og arbeidslivet må forstå at deres bidrag er helt nødvendig. Vi trenger et enda tettere samarbeid om hva studentene skal lære, sier Statsråd Iselin Nybø om arbeidet med Stortingsmeldingen.

Et av tiltakene statsråden trakk frem var å vurdere mulighetene for en lærlingordning for høyere utdanning, som et godt system.

- Burde flere studenter ha lærlingopplegg for å bli bedre forberedt på arbeidslivet?

BNL har sammen med NHO og andre landsforeninger i NHO sett på ulike måter å styrke arbeidslivsrelevansen i høyere utdanning. BNL er opptatt av at samarbeidet må styrkes, og at næringslivet er med på å utforme utdanningene. Læring gjennom arbeid, er viktig.

- Man kunne gjort mer for å styrke arbeidslivsrelevansen i høyere utdanning. En mulighet er å ha praksisperioder som er lenger, eller deltidsarbeid som er relevant, sier rekrutteringssjef Christian Scheen i Skanska.

Scheen mener at læringsinstitusjonene og forelesere vil dra stor nytte av å styrke arbeidslivsrelevansen i høyere utdanning. Da drar studentene med seg problemstillinger som er i næringslivet inn i klasserommene.

Mange studieprogrammer tilbyr ikke relevant arbeidserfaring i løpet av studietiden. Kompetansen arbeidslivet etterspør forandrer seg hurtig, og det er viktig at den kunnskapen som studentene får er oppdatert.

- BNL er veldig glad for at Regjeringen ønsker å legge frem en stortingsmelding om arbeidslivsrelevans innen høyere utdanning, og inviterer næringslivet til i å bidra i dette arbeidet, sier Jon Sandnes, adm.dir i BNL.