A great place to work!

Foto: Cramo.

Administrerende direktør Bjørn Melheim i Cramo er svært opptatt å sørge for et godt arbeidsmiljø. I år ble bedriften Great Place to work- sertifisert.

3. januar 2006 så den nye Cramo-gruppen dagens lys som et resultat av sammenslåingen mellom Rakentajain Konevuokraamo Oyj fra Finland (byttet navn til Cramo 24.November 2006) og Cramo, Sveriges markedsleder innen utleie. Cramo har vært notert på Helsinkibørsen siden 1988 og regnes en av de tre store utleieselskapene i byggenæringen.

– I Norge har vi om lag 220 årsverk og vi er representert over hele landet med 27 avdelinger. Uavhengig av avdelingslokasjon følger vi våre store kunder der hvor de har prosjekter  når det er behov for det og vi leier ut alt du trenger på byggeplassen, sier Bjørn Melheim, adm. dir. i Cramo.

Stabil fragmentert bransje
Det er et sted mellom 150 - 200 utleiefirmaer i denne bransjen, og er hva Melheim beskriver en stabil fragmentert bransje.

– Jeg tror grunnen til at det har blitt mange er at det er få etableringshindringer. Det har også vært et bra marked og rentekostnadene har vært veldig lave, sier Melheim.

Forventninger til 2019 er på linje med 2018.

– Markedet vokser bra, og vi ser nok en økende trend mot delingsøkonomi hvor det å leie i større og større grad blir å foretrekke fremfor å eie, sier han.

Fossilfritt tar tid
Bedriften har en stor flåte av maskiner og det er en jevn utskifting. Når det gjelder krav om fossilfrie byggeplasser opplever Cramo at dette treffer Oslo først som har sterk politisk vilje på dette området.

Som et ISO sertifisert og miljøbevisst selskap er Cramo positive til det økte fokuset på fosilfrie byggeplasser, og sier de skal gjøre sitt for en bærekraftig fremtid. 
– Vi håper på en gradvis tilpasning til nye rammebetingelser. Selv om vi jobber hardt for å bidra til en grønnere hverdag er vi prisgitt de maskinene og utstyr som leveres av våre produsenter. I vår dialog mot leverandørene er vi tydelig på våre forventinger og krav. I tillegg er transporten til og fra byggeplasser veldig viktig og her kan bransjen jobbe mer med å forbedre egen logistikk i samarbeid med kundene, samtidig som det stilles krav til transportbransjen. Det er også viktig å se på arbeidsprosessene i de forskjellige byggefasene og hvordan man ev. kan redusere behovet for større bygg- og anleggsmaskiner. Videre må man ikke glemme den positive miljøeffekten et godt vedlikehold av og utvikling av det utstyret vi allerede eier har. Avslutningsvis oppfordrer Melheim det offentlige til å fortsette den gode dialogen som er startet med bransjen slik at vi sammen kan nå målet om en mer miljøvennlig bygg- og anleggsbransje, sier Melheim.

Skal være et bra sted å jobbe
Selskapet skal vokse og antakeligvis øke kapasiteten noe og Cramo jobber for et større mangfold internt.

– Vi er et selskap med like muligheter og plass til alle, uavhengig av f.eks kjønn, alder, legning eller etnisk bakgrunn.  Helt spesifikt har vi også satt et mål om å få flere kvinner. I dag er 10 prosent ansatte kvinner og 15 prosent av alle ledere er kvinner. Vi vet at mangfold fremmer innovasjon (noe som er en viktig dimensjon i selskapets Shape and Share strategi), og jeg er stolt av å jobbe i et selskap som jobber aktivt for mangfold og sikrer likhet for alle. Et av tiltakene vi jobber mye med er å sørge for en tillitsbasert kultur, og vi er veldig stolt over at vi klarte å bli Great Place to work sertifisert i år, avslutter Cramo-lederen.

Dette intervjuet ble først publisert i BNLs Fremtidsbarometer 2019