Ny veiviser for inkludering

NAV-sjef Sigrun Vågeng (foto: NAV)

NAV-sjef Sigrun Vågeng (foto: NAV)

NAV har sammen med partene i arbeidslivet laget en ny webportal for bedrifter som vil bli bedre på inkludering eller hindre at folk faller ut av arbeidslivet.

Målgruppen er arbeidsgivere som ønsker å ta inn de som står utenfor arbeidslivet, eller som ønsker å bli bedre på å tilrettelegge for å beholde ansatte som sliter. Virksomhetene får tips og råd.

Satsingen er en nettportal som inneholder tre tema: 

  • Å tilby jobb til personer som trenger tilrettelegging
  • Å tilby midlertidig arbeidstrening
  • Hvordan beholde ansatte som sliter psykisk eller fysisk.

Satsingen er utarbeidet av Nav og partene i arbeidslivet.
Se portalen her