Tips til medarbeidersamtalen

Nyhet, Arbeidsliv

Publisert

Illustrasjonsbilde medarbeidersamtale

Illustrasjonsbilde medarbeidersamtale. Foto: NHO.

For mange er det naturlig å ta medarbeidersamtalene ved inngangen til et nytt år. NHO har laget mange tips, råd og maler om dette teamet som du finner på Arbinn.

 

Medarbeidersamtalener ikke lovpålagt, men gjennoføres likevel i mange bedrifter. Den gir anledning til å fokusere på hvordan hver enkelt medarbeider og leder i samarbeid kan bidra til å nå bedriftens mål. 

For at medarbeidersamtaler skal oppleves nyttige, er det svært viktig å definere hva man ønsker å bruke samtalen til.   

 

Hvilke temaer man skal ta opp, og hvordan man skal gjennomføre samtalene kan være avhengig av bedriftens størrelse, hvilken kompetanse medarbeidere har, hvilke oppgaver som utføres, mm.

 

På Arbinn finner du beskrivelse av de forskjellige skrittene i gjennomføringen av medarbeidersamtalene.

For mange er det naturlig å ta medarbeidersamtalene ved inngangen til et nytt år. NHO har laget mange tips, råd og maler om dette teamet som du finner på Arbinn.

Medarbeidersamtaler skritt for skritt