Terskelverdiene bør senkes, ikke heves

Næringsdepartementet følger setter opp terskelverdiene slik at oppdrag på opptil 1,3 millioner kroner ikke må bli kunngjort i Doffin med virkning fra 6. april 2018. – Dette er feil utvikling og vil ramme mindre håndverksbedrifter som satser på lærlinger og kompetanse, sier Jon Sandnes i BNL.

Næringsdepartementet har lenge utsatt å evaluere endringene av at terskelverdiene ble satt opp, men nå heves grensene uten noen form for offentlig høringsprosess eller dialog med partene i arbeidslivet. 

– Vi er redde for at regjeringen er mer opptatt av forenkling for forenklingens skyld, enn å ta inn over seg de totale samfunnskonsekvensene slike endringer gir. Gjør de det er ikke endringene så smarte for samfunnet lengre, sier Sandnes

Terskelverdier er beløpsgrenser som angir når viktige deler av regelverket for offentlige anskaffelser kommer til anvendelse. Det er imidlertid ikke forbudt å også følge de samme reglene for mindre anskaffelser.

– Kommuner og andre offentlige etater må bidra til seriøsitet å bruke regelverket på alle utlysninger, i alle fall de over 500 000 slik regelverket var tidligere.

Da regjeringen hevet terskelverdiene for to år siden fra 500 000 til 1,1 millioner, advarte BNL mot at så mye som 2/3 av anskaffelseskontraktene vil bli berørt.

– Vi så at dette førte til at markedet for de små bedriftene ble svært redusert. Terskelverdien for offentlige innkjøp er viktige fordi det sikrer at blant annet krav til lærlinger stilles og at krav til lønns- og arbeidsvilkår følges. Slike krav belønner bedriftene som satser på fagkompetanse og lærlinger, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

BNL mener at dette heller ikke er riktig vei å gå for få bukt med arbeidslivskriminalitet. Nå må regjeringen kompensere for dette med flere og sterkere tiltak for et seriøst arbeidsliv, sier Sandnes.

– Åpenhet er en av de kraftigste virkemidlene i kampen mot arbeidslivskriminalitet. En heving av terskelverdien vil føre til at mange kontrakter vil gå under radaren for kontroll, avslutter Sandnes.

 Se de nye terskelverdiene her: