Streikevarsel for mange bedrifter

Veisperrer illustrasjon

LO/YS har varslet plassfratredelse for omlag 35 000 arbeidstakere. Mange bedrifter blir rammet av en eventuell storstreik.

Omkring 29 000 LO-medlemmer og 6 000 YS-medlemmer innen transport, matvareindustri, spedisjon og renhold tas ut i streik om det ikke blir enighet mellom NHO og LO. Partene har frist til midnatt 8. april med å bli enige.

Alle bedrifter som er tatt ut vil få tilsendt egen informasjon bla om hvem som er omfattet av plassfratredelsen, dispensasjon fra streiken og betinget permitteringsvarsel.NHO/BNL vil informere fortløpende hvis situasjonen utvikler seg.

Har du spørsmål kan du kontakte våre advokater

Disse blir tatt ut fra LO hvis det blir streik fra søndag.

Disse blir tatt ut fra YS

Les mer om tariffoppgjøret 2018.