Sikkerhetskonferansen 2018

Jack Fischer Eriksen, direktør i NSR og Anders Anundsen

Jack Fischer Eriksen, direktør i NSR og Anders Anundsen ønsker dere velkommen til konferansen. Foto: NSR.

Årets konferanse går av stabelen den 20. september på Edderkoppen i Oslo og temaer på årets konferanse er informasjonssikkerhet, kriminalitetsbildet og sikkerhet internasjonalt.

Konferansen har tre hovedtemaer:

Informasjonssikkerhet
Årets konferanse åpnes med offentliggjøring av Mørketallsundersøkelsen 2018. Deretter vil vi kombinere foredrag om trusler og trender med reelle hendelser fra næringslivet innenfor temaet informasjonssikkerhet og datakriminalitet. Teknologi, innovasjon og sårbarhet – hva krever dette av dagens og morgendagens ledere? Er norsk petroleumssektor godt nok rustet mot cyberangrep? Dette er ett av flere spørsmål vi stiller. Det blir også en debatt om Digitalt grenseforsvar.

Kriminalitetsbildet
Arbeidsmarkedskriminalitet har langt flere kyniske sider enn økonomisk kriminalitet, dette vil redegjøres i et spennende og lærerikt foredrag.
Utviklingen av voldelige gjengnettverk i Oslo, hva betyr dette for næringslivet? Har politiet kontroll på situasjonen?
Det vil også bli presentert en sak hvor IT-ansatte med hevnmotiv, gikk til DDos-angrep på egen virksomhet.

Sikkerhet internasjonalt
Globale endringer og Norges plass i det nye verdensbildet, hvilke betydninger har dette for norsk næringsliv? Hvordan vil dette påvirke kriminalitetsbildet, og vil det være større behov for sikring og sikkerhet i fremtiden? Vi vil spesielt fokusere på utviklingen i Kina og Russland.

Sikkerhetskonferansen er, etter vårt syn, den viktigste arenaen både for det private næringsliv og offentlig sektor. I tillegg til faglig påfyll gjennom de ulike foredragene, får du mulighet til å knytte kontakter og utveksle erfaringer med andre deltakere.

Outstanding Security Performance Awards (OSPA)

I tilknytning til konferansen deler vi også ut OSPA-prisene 2018. Nærmere informasjon om prisen, kategorier og hvordan du nominerer finner du her.

Velkommen!