BNL sier nei til utleiebedrifter som lærebedrifter

Publisert

BNL har blitt kjent med at bedrifter som driver med utleie av arbeidskraft har søkt om å bli lærebedrifter. BNL mener dette er ikke i tråd med intensjonene i opplæringsloven og  heller ikke i forskrift om lærlinger i offentlige oppdrag, sier Jon Sandnes adm. dir i BNL.

Byggenæringens Landsforening (BNL) har blitt kjent med at bedrifter som driver med utleie av arbeidskraft (utleiebedrifter) har søkt om å bli lærebedrifter. Spesielt er BNL blitt gjort oppmerksom på at Utdanningsetaten i Oslo kommune har mottatt en slik søknad.

BNL mener dette er ikke i tråd med intensjonene i opplæringsloven og heller ikke i forskrift om lærlinger i offentlige oppdrag.

- En utleiebedrift har et annet formål enn en produksjonsbedrift. Utleiebedriftens formål er å leie ut arbeidskraft til produksjonsbedrifter. Det vil etter BNLs oppfatning skade rekrutteringen til bygg- og anleggsnæringen dersom utdanning og opplæring blir gjenstand for utleie som et nytt kommersielt forretningsområde hvor bedriftene i offentlige kontrakter kan kjøpe seg ut av kravet om en eller flere lærlinger i oppdraget. Det vil heller ikke bli flere lærlinger og fagfolk i næringen dersom bedriftene leier inn lærlinger i kontraktsperioden og sender dem tilbake til utleiebedriften etter ent oppdrag, skriver BNL i brevet.

BNL ber derfor på vegne av en samlet næring om et møte med statsråd Jan Tore Sanner for at departementet skal kunne klargjøre for Fylkeskommunene og yrkesopplæringsnemndene om at utleiebedrifter ikke kan leie ut lærlinger til produksjonsbedrifter, for på denne måten å oppfylle kravene om lærlinger i offentlige kontrakter.

BNL viser også til brev fra Byggmesterforbundet av 11. desember om samme sak.