Samhandlingsmøte for Digitalt veikart

Nyhet, Digitalisering

Publisert

7. mars samlet BNL 70 deltakere til et samhandlingsmøte for Digitalt veikart. – Hensikten med denne samlingen var å synliggjøre behov for tydelige rammer og forpliktelser for det videre arbeidet med det digitale veikartet, sier direktør Steinar Fretheim som leder arbeidet fra BNL.

Fretheim er svært fornøyd med oppmøte og responsen etter møtet. Han forteller videre at det digitalt veikart skal gjennom digitale systemer, metoder og arbeidsoperasjoner vise hvordan bygg- anleggs- og eiendomsnæringen kan sikre fremtidig effektivitet, verdiskapning og sysselsetting, samtidig som klimagassutslippene reduseres.

- Veikartet er nå tegnet. Heretter skal BAE-næringen gjennom digital samhandling vise hva de selv kan gjøre, og hva myndighetene kan bidra med for at Norge skal ha en konkurransedyktig, bærekraftig og seriøs byggenæring, sier Fretheim.

– På konferansen deltok mange representanter fra myndighetene og de ulike bransjene i næringen. Næringens digitale status ble gjort rede for gjennom presentasjoner og diskusjoner.

- Vi er godt fornøyd med at så stor bredde av BAE- næringen var representert, og at mange viktige problemstillinger ble belyst fra ulike ståsted, sier Fretheim videre.

Det ble også nedsatt en redaksjonskomite som skal jobbe frem forslag til vedtekter, og en valgkomite som skal foreslå styresammensetning.

- Neste milepæl er 3. mai 2018. Da skal samarbeid for digitalisering formaliseres, avslutter Steinar Fretheim i BNL.