Byggenæringens Landsforening

Innhold

Samarbeid for digitalisering

Stiftelsemøtet til samarbeid for digitalisering

Torsdag 3. mai ble Samarbeid for digitalisering stiftet. Foto: BNL.

– Vi er dømt til å lykkes når så mange vil, sa Jon Sandnes da han åpnet stiftelsesmøtet for Samarbeid for digitalisering.

Det var godt oppmøte da BNL inviterte til stiftelsesmøte for organisasjonen Samarbeid for digitalisering 3. mai på Næringslivets hus på Majorstuen.

– Vi står ved et veiskille - fra å være enige i at veikartet er riktig tankegods -  til å implementere dette bredt i en stor næring. Dette er ikke mulig å gjøre uten å tenke langsiktig, sier Jon Sandnes i BNL

Formalisering av samarbeidet 
– Hensikten med å stifte foreningen er å formalisere samarbeidet og bygge videre på arbeidet med det digitale veikartet, sier Steinar Fretheim, som har ansvar for digitalisering i BNL.

Rundt 50 personer deltok på møtet med å stifte foreningen.

Foreningens formål
Thor Olaf Askjær fra Norsk Eiendom har sammen med Ari Soilammi og Øyvind Skarholt sittet i redaksjonskomiteen nedsatt av styringsgruppen for digitalt veikart. På møtet la de frem forslag til vedtekter.

Foreningen skal bidra til at BAE-næringen løser samfunnets behov på en bærekraftig måte, samt inspirere og legge til rette for at vi kan digitalisere sammen.

– Formålsparagrafen er tatt utgangspunktet i det digitale veikartet - men vi ønsker å utvide målbildet til også å gjelde byggenes og byenes egentlige hensikt. Vi tror heller ikke at samfunnet vil akseptere at vi ikke bidrar til å nå de store målene. Vi må også ta høyde for disrupsjon, sier Askjer.

Styre på plass
Valgkomiteen v/ Egil Skavang presenterte et forslag til styresammensetning for stiftelsesmøtet. Etter en bred debatt ble det valgt et styre med 9 medlemmer og 3 varamedlemmer. Sammensetningen ser slik ut:

Styre

 • Leif Øie, Link Arkitektur. Styreleder
 • Johan M. Varmedal, Bravida
 • Per Jæger. Boligprodusentene
 • Johan Arnt Vatnan, Nye Veier
 • Anders Larsen, Kruse Smith
 • Morten Dalsmo, SINTEF Digital
 • Anders Fylling, Statsbygg
 • Tina Sletbak-Akerø, Treindustrien
 • Anstein Skinnarland, buildingSMART Norge

Varamedlemmer

 • Torkil Håheim Kind, Norconsult
 • Frank Jaegtnes, Elektroforeningen
 • Thor Olaf Askjer, Norsk Eiendom

– Styrets hovedoppgave det første halvåret vil være å etablere et sekretariat med tilhørende finansiering, kartlegge aktiviteter for samhandling og prioritere delprosjekter, sier Steinar Fretheim