Sekretariatet for foreningen Samarbeid for digitalisering legges til BNL

Adm. dir. Jon Sandnes i BNL og Leif Øie, styreleder i Samarbeid for digitalisering foran Næringslivets Hus på Majorstuen.

Adm. dir. Jon Sandnes i BNL og Leif Øie, styreleder i Samarbeid for digitalisering foran Næringslivets Hus på Majorstuen. Foto: BNL.

Den nyetablerte foreningen får gjennom avtalen med BNL en «flying start» på realisering av foreningens formål, sier styreleder i foreningen Leif Øie

– Vi er glad for tilliten og håper vi kan bidra til å gi organisasjonen en god ramme for de viktige oppgavene som ligger fremover, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL. 

Den nyslåtte foreningen arver «Veikartet for digitalisering» og skal jobbe for at bransjen digitaliserer sammen og høster synergier i hele verdikjeden. Foreningen Samarbeid for digitalisering i BAE-sektoren ble stiftet i mai 2018, og styret ble valgt rett før sommeren.

– Styret har fra dag én jobbet med finansiering og startkapital og er glad for det solide bidraget BNL gir ved å stille ressurser til et sekretariat. Vi har også fått med oss andre viktige aktører til nødvendig startkapital i Nye Veier, Statsbygg, LINK Arkitektur, Multiconsult, Elektroforeningen og Arkitektbedriftene. Andre har også gitt positive signaler på støtte til startkapital som vi håper snarlig blir bekreftet, sier Øie.  

Øie oppfordrer alle som mener dette er et viktig arbeid til å bidra med finansering og slutte seg til foreningen.

– Nå har styret sikret det finansielle fundamentet som gjør at vi endelig er rustet for å kunne inngå forpliktende avtaler og igangsette aktiviteter etter foreningens formålsparagraf. Da begynner den spennende delen av oppgaven, sier Øie.

Første jobben for sekretariatet er å bistå til å ansette en prosjektmedarbeider som skal koordinere arbeidet med de mange bransjeinitiativ som allerede er kommet og som vil bli organisert i temabaserte arbeidsgrupper.

– Vi tilbyr et godt etablert nettverk og korte linjer til både BNLs 15 bransjer og andre viktige aktører, avslutter Sandnes.