Revidert budsjett 2018: Få opp tempo mot arbeidslivkriminalitet

Jon Sandnes, adm. dir i BNL

BNL mener at det er nødvendig å styrke a-krimsentrene spesielt i byene. Jon Sandnes, adm. dir. i BNL. Foto: Moment Studio.

Regjeringen foreslår ingen nye tiltak mot arbeidslivskriminalitet i revidert budsjett. – BNL mener at det er nødvendig å styrke a-krimsentrene spesielt i byene.

– Dessverre må vi nok en gang stole på at opposisjonen styrker det eneste tiltaket mot arbeidslivskriminalitet i forbrukermarkedet. Regjeringen har konkludert med at arbeidslivssentrene fungerer, kriminaliteten reduseres og skatteinngangen øker, sier Sandnes.

Det har vært kjent siden i fjor høst at både seriøsitetsregister og håndverkerportal blir trukket da den foreslåtte løsningen ikke var robust nok. Det er helt avgjørende at det varslede ekspertutvalget klarer å levere tiltak rask for å sikre kvalifikasjoner og seriøsitet, sier Jon Sandnes i BNL.

– Vi ser at manglende kontroll på kompetanse i bedrifter som kun erklærer seg som kvalifiserte, gir både dårligere bygg, og åpner opp for useriøse bedrifter som nødvendigvis ikke har den kompetansen som trengs. Derfor er det helt avgjørende nå at Kommunal og moderniseringsdepartementets ekspertutvalg leverer tiltak som raskt kan iverksettes for å demme opp mot useriøse og kriminelle aktører som bidrar til å ødelegge for de seriøse bedriftene.

Endrer reglene for personalrabatt
Regjeringen foreslår at arbeidsgiveren får plikt til å rapportere om personalrabatter fra tredjepart, men reglene for overtidsmat og fri avis forenkles. Flere detaljer i endringene varsles i statsbudsjettet for 2019.  – Nå blir det viktig at bedriftene gjennomgår sine avtaler slik at de blir innenfor de nye reglene, sier Sandnes.

Digitaliseringsløft
For å bidra til digitalisering av hele byggenæringen, er vi avhengig å styrke den digitale kompetansen. - Det er positivt med 90 millioner årlig i den teknologiske skolesekken. – Dette er en god start. Elevene må starte tidlig med digitale løsninger og prosesser, ikke bare i de teoretiske fagene, men også integrert i de praktiske fagene for å være godt rustet til den store digitale transformasjonen, avslutter Sandnes.