Rekruttering: #vibyggersmåhus

Nyhet, Rekruttering, Utdanning

Publisert

Foto: BNL.

I dag var det kick off for småhusbygging i Oslo på Kuben Yrkesarena. I løpet av våren 2018 skal 49 ungdomsskoler og 800 Oslo-elever å bygge småhus i regi av EBAO og Byggopp.

«Vi bygger småhus» er et praktisk-teoretisk kurs for elever på niende trinn. Det er blitt gjennomført tidligere på en rekke skoler i Østfold, og gjennom sommerskolen i Oslo de to siste årene. Nå står alle ungdomskoler i Oslo for tur.

– Vi gjør dette for å få flere dyktige fagarbeidere, sier John Ivar Mejlænder Larsen, styreleder i EBAO og adm. dir i Peab som også sto for åpningen av arrangementet

Initiativet og ideen kommer fra bransjen gjennom Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg avdeling Oslo Akershus og Østfold.

Engasjement og kunnskap
– Det er viktig å få et større engasjement og kunnskap om vår bransje, og vi ønsker også å ta samfunnsansvar, sier Mejlænder videre.

Elevene Amina Butt og Quasom Sheik fortalte sammen med assisterende rektor Håkon Løvoll fra Haugenstua skole om sine erfaringer med prosjektet.

– Flere av de som gjennomførte kurset har søkt bygg og anlegg. Elevene var også veldig fornøyd med opplegget, sier Løvoll.

Ståle Rød peker på at dyktige fagarbeidere er en av bærebjelkene i bygg- og anleggsbransjen.

Dyktige fagarbeidere er avgjørende
–Det er et stort behov i årene som kommer for flere skoler, sykehjem og sykehus. Vi skal bygge nye boliger - og gamle boliger skal rehabiliteres. Vi er nå midt inne i et grønt skifte. Vi må bygge på en slik måte at utslippene reduseres og energibruken går ned. Det skal bygges med kvalitet. Og vi skal øke produktiviteten. Gjennom digitalisering endrer vi hele produksjonsprosessen. Også her er den dyktige fagarbeideren avgjørende for at vi skal lykkes, sier Rød.

Byrådsleder Raymond Johansen støttet opp under behovet for å få flere til å velge bygg og anlegg.

– Oslo vokser og bare Oslo kommune kjøper tjenester for 26 milliarder hvert år, så vi er helt avhengig av å ha noen til å løse alle oppgavene med å være med å bygge og rehabilitere byen vår, sier han.

Om kurset #vibyggersmåhus
Kurset går over to dager. Fire elever går sammen i gruppe for å bygge et småhus. De får fortløpende veiledning av kursinstruktører, hvorav en gjerne er lærling. Huset kan også modelleres i 3D ved bruk av BIM (Bygnings Informasjons Modell).

Rundt 20 instruktører fra 15 bedrifter deltar: Veidekke, Skanska, AF-gruppen, BetonmastHæhre, PEAB, NCC, Backe-gruppen, Moderne Byggfornyelse, Realbygg, Alliero, NP Bygg, JM Norge, Asker Entreprenør, Bunde Gruppen og Georg Andresen & Sønner stiller med instruktører, til sammen 20 instruktørteam fra 15 bedrifter. Instruktørene (en fagarbeider og en lærling) vil gjennomgå instruktørkurs.

 Kursene starter rett over vinterferien.