Rekruttering på agendaen

Nyhet, Rekruttering

Publisert

Caroline Khoury Nilsen, politisk rådgiver BNL. Foto: BNL.

Det er fortsatt et enormt behov for fagarbeidere i byggenæringen, og 1. mars går fristen ut for å søke på yrkesfag. BNL jobber med ulike måter å nå ungdommen på.

– Vi møter elevene blant annet på utdanningsmesser, forsøker å nå dem via sosiale medier, og har en egen informasjonsside om bygg og anlegg som heter www.vibyggernorge.no , sier Caroline Khoury Nilsen, politisk rådgiver i BNL.

Bruk av sosiale medier
1. februar setter BNL også i gang en Facebook kampanje med "gode grunner for å velge yrkesfag".

– Vi vil legge ut bilder av unge formidler hvorfor de mener at ungdommer bør velge yrkesfag, i tillegg til filmer av lærlinger som forteller om sin hverdag, sier hun videre.

Gå gjerne inn på Facebooksiden Vi bygger Norge og bli med på å spre bildene og filmene for at vi kan nå enda flere unge, oppfordrer Khoury Nilsen. 

Rekrutteringsverkøy
BNL har også utviklet ulike rekrutteringsverktøy for faglærere, opplæringskontorer og andre som møter potensielle fagarbeidere hver dag.

– Vi har laget en BIM Bolig modell som viser alle fagene innen bygg og anlegg, og en BIM modell som kan brukes i forbindelse med småhusbygging som utføres på mange ungdomsskoler i hele Norge. BIM modellene er en fin måte å vise ungdommen på at det er mulig du vil gå rundt med en Ipad på en byggeplass for å kunne gjøre jobben din. De viser at byggenæringen er digitalisert og at det er en spennende arbeidsplass, avslutter Khoury Nilsen.