Rapportlansering: NHO inviterer til frokostseminar om sykefraværsoppfølging

Nyhet

Publisert

Stetoskop

Illustrasjonsbilde Pexels.

Hva kan Norge lære av andre land for å redusere lange sykefravær? NHO lanserer ny Sintef-rapport 8. november, med forberedte kommentarer fra Arbeids- og sosialdepartementet, LO og NHOs medlemsbedrifter.

Kan vi få til et enda bedre og mer treffsikkert system for å håndtere og redusere lange sykefravær? Hva kan Norge lære av andre land i denne sammenheng?

Sintef ved seniorforsker Solveig Osborg Ose har på oppdrag fra NHO utarbeidet en rapport som blant annet har vurdert:

• Hvordan ser systemene for sykefraværsoppfølging ut i våre naboland?
• Hva er fordeler og ulemper ved de ulike modellene?
• Finnes det best practice-modeller i andre land som kan ha overføringsverdi til Norge?
• Hvordan opplever bedriftene systemene for oppfølging i ulike land?

Program - 8. november 08.00 - 10.00
Sted: Næringslivets hus

8:00 Registrering og frokost

08:30 Åpning ved direktør Nina Melsom i NHO

08:45 Seniorforsker Solveig Osborg Ose, Sintef, presenterer rapporten Sykefraværsoppfølging i Danmark, Finland, Island, Nederland, Norge, Sverige og Tyskland

09:15 Samtale med HR-direktørene i Nokas og NHO-bedrift (tbc), som har vært informanter i rapporten. Hvordan opplever de at sykefravær følges opp i ulike land de har tilstedeværelse i?

09:35 Forberedt kommentar fra statssekretær Christl Kvam, Arbeids- og sosialdepartementet

09:40 Forberedt kommentar fra nestleder i Samfunnspolitisk avdelling Liv Sannes, LO

09:45 Panelsamtale om hva Norge kan lære av andre land for å forbedre vår oppfølging av sykemeldte