Råd for rusforebygging i arbeidslivet

Nyhet, HMS, Arbeidsliv

Publisert

kopp, tørkepapir

Illustrasjonsfoto: Unsplash.

Alkoholkulturen på arbeidsplassen kan påvirke trivsel, helse og sikkerhet, og derfor er det viktig med kjøreregler. Helsedirektoratet har utarbeidet rusforebyggende råd for arbeidslivet.

Rådene er utviklet i tett samarbeid med partene i arbeidslivet, statlige arbeidslivsaktører, relevante kompetansemiljøer og forskere. 

Kampanjen forsøker å vise fram ulike konsekvenser av en fuktig jobbrelatert alkoholkultur, uten moralsk pekefinger. Det er også utviklet verktøy til hjelp for ledere for hvordan følge opp en rusmiddelpolicy.

Les mer om rådene her