Praktisk håndverk som nytt valgfag i ungdomsskolen er positivt for rekrutteringen

Jørgen Leegaard fra BNLl

Jørgen Leegaard, direktør samfunnspolitikk BNL.

BNL er svært fornøyd med at det nye valgfaget praktisk håndverk snart vil være på plass for ungdomsskoler. I følge kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner skal det være klart for alle elever fra skoleåret 2020/21.

Utdanningsdirektoratet har fått oppdraget med å utforme detaljene i det nye valgfaget. I oppdragsbrevet ligger det at Kunnskapsdepartementet vil at noen skoleelever skal få prøve ut faget allerede fra høsten 2019, skriver Aftenposten.

Viktig for rekrutteringen

– Dette er svært gode nyheter for vår næring og noe som BNL også har jobbet for sammen med NHO. Våre undersøkelser viser at det er stort behov for mange fagarbeidere fremover, og rekrutteringen må økes til våre fag. For å øke interessen til fagene er det viktig for ungdommen å få mer kunnskap om fagene, sier Jørgen Leegaard i BNL.

Byggfag blir en viktig del av valgfaget
Jan Tore Sanner sier til Aftenposten at fagets innhold vil kunne variere fra skole til skole, men at byggfag uansett vil bli en viktig del.

– Målet er at faget skal være praktisk rettet, gjerne i et samarbeid mellom skole og lokalt arbeids- og næringsliv. Derfor må det være et handlingsrom for skoleeier, sier Sanner.

 

Les hele saken i Aftenposten her

Oppslag på Byggmesteren her