Overenskomsten for byggeindustrien

Bilde av omslaget til overenskomsten

Overenskomsten for byggeindustrien er ferdig trykket og vil bli sendt ut til alle tariffbundne bedrifter. Foto: BNL.

Overenskomsten for byggeindustrien er ferdig trykket og vil bli sendt ut til alle tariffbundne bedrifter. Ønsker dere flere kan de bestilles på Byggenæringens Forlag AS.

Et eksemplar av Overenskomst for byggfag  2018-2020 vil i dag bli sendt ut til alle NHO medlemsbedrifter som er bundet.

Flere kan bestilles på www.bnf.as eller epost: post@bnf.as

Oppgi ved bestilling om du er medlem i BNL eller ikke.