Stor interesse og engasjement på frokostmøte om ombruk av byggevarer

Nyhet, Bærekraft

Publisert

Rapporten "Utredning av barrierer og muligheter for ombruk av byggematerialer og tekniske installasjoner i bygg" ble presentert 2. november på Næringslivets hus på Majorstuen.

Det er Asplan Viak som har utarbeidet rapporten på oppdrag fra NHP-nettverket. 2. november ble rapporten presentert på et frokostmøte på Næringslivets hus.

- Jeg er godt fornøyd med både rapporten fra Asplan Viak og alle de gode og reflekterte kommentarene fra næringens representanter etter presentasjonen,  sier Rannveig R. Landet som leder NHP-nettverket og er direktør for miljø og energi i BNL.

NHP-nettverkets mål er at alt bygg- og anleggsavfall skal søkes minimert og sikres høyest mulig gjenvinning og forsvarlig håndtering.

- Det har vært jobbet lenge og godt med gjenvinning av avfall fra nybygging, riving og rehabilitering, men i liten grad med ombruk av byggematerialer, sier Rannveig R. Landet videre.

Ombruk har i dag et svært lite omfang.  Hensikten med rapporten har vært å få utredet hvilke tekniske, juridiske, miljømessige og markedsmessige barrierer og muligheter som finnes for å omsette og ombruke byggevarer og tekniske installasjoner i bygg. Materialene og installasjonene kan skrive seg fra bygg som rives eller rehabiliteres/renoveres.

- Det presiseres at det dreier seg om omsetning og anvendelse av slike produkter i stor skala, dvs i liten grad gjelder dette ombruk gjort av enkeltforbrukere som for egen risiko anvender ombrukte produkter i egne boliger eller lignende. Det oppstår i dag rundt 1,8 mill tonn avfall fra nybygging, riving og rehabilitering, med rundt en tredjedel fra hver av disse aktivitetene. Utredningen gjelder ikke produkter som ikke har kommet til anvendelse i et prosjekt, sier Landet.

NHP-nettverket ønsket forslag på hvordan man kan få til ombruk i stor skala på en lovlig og sikker måte.

- Også et eventuelt ombruks påvirkning på klimagassutslippene fra byggsektoren var ønsket beskrevet i rapporten, avslutter Landet.

- Nå tar NHP-nettverket alt dette med seg inn i det videre arbeid med avfallsminimering i Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. Under finner du presentasjonene fra frokostmøtet.