Nytt styre i BNL 2018

Dag Andresen, Veidekke

Dag Andresen fra Veidekke ble gjenvalgt som styreleder i BNL. Foto: Veidekke.

På BNLs generalforsamling fredag 15. juni ble Dag Andresen gjenvalgt som styreleder i BNL.

Tidligere toppleder i Selvaag Bolig, Baard Schumann (Boligprodusentene), var i utgangspunktet innstilt som nestleder i styret. Ettersom han ikke lenger leder Selvaag Bolig, er han heller ikke representert som styreleder i Boligprodusentene – og stilte derfor heller ikke på valg som styremedlem i BNL. Dermed ble Steinar Holm, VKE, valgt inn som nestleder.

Med seg i styret får de:

  • Bjarne Hønningstad, Treindustrien
  • Hans Chr. Meling, NML
  • Jørgen Evensen, EBA
  • Nina Aasland, Norsk Utleieforening
  • Torkild Korsnes, Rørentreprenørene 
  • Åsmund Østvold, Byggmesterforbundet