Bransjeprogram for byggenæringen og industri er etablert: – Sikrer fremtidens kompetanse

Publisert

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner inivterte til signering av intensjonsavtalen for bransjeprogrammet for industri og byggenæring. Fra venstre: Carla Botten-Verboven, avdelingsleder i Norsk Industri; Jørgen Leegaard, direktør for samfunnspolitikk i Byggenæringens Landsforening; Per Skau, forbundssekretær i Fellesforbundet og Jan Tore Sanner, kunnskap- og integreringsminister.

Nå får fagarbeiderne i byggenæringen og industrien et offentlig finansiert tilbud om kortere utdanninger ved fagskolene som gir ny kompetanse til å møte den teknologiske utviklingen. – Dette vil sikre fremtidens kompetanse, sier Jørgen Leegaard, direktør for samfunnspolitikk i BNL.

BNL, Norsk Industri og Fellesforbundet møtte i dag kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner for å underskrive intensjonsavtalen for et treparts bransjeprogram for industri og byggenæringen.

– Vi er glade for at regjeringen gjennomfører tiltak i samarbeid med partene som vil gi arbeidstakerne mulighet for livslang lærling, sier Jørgen Leegaard, direktør for samfunnspolitikk i BNL. 

I bransjeprogrammet for industri og byggenæringen skal BNL, Norsk Industri og Fellesforbundet samarbeide om å utvikle piloter med utdanningstilbud innenfor et utvalg områder hvor det skjer omstilling og hvor det ikke finne relevante tilbud som er tilpasset bedriftens situasjon.

– Dette er akkurat hva byggenæringen og industrien har etterspurt, og vi tror dette blir et viktig verktøy for å sikre konkurransekraften for byggenæringens bedrifter, sier Jørgen Leegaard videre.

Også Fellesforbundet er glade for denne seieren.

– Partene i frontfaget har gjennom mange år, og i flere tariffoppgjør, fokusert på etter- og videreutdanning. Dette arbeidet var ferdig til oppgjøret i 2018, der partene var enige om å jobbe med å utvikle konkrete tilbud for etter- og videreutdanning, Jørn Eggum, forbundsleder i Fellesforbundet.

Leegaard peker på at dette ga et godt grunnlag for å vite hva arbeidstakere og bedrifter trenger for å få bedre sin kompetanse.

– Dette ble spilt inn til regjeringen og regjering og storting har respondert med å lansere dette bransjeprogrammet.

Ta kontakt hvis du lurer på noe: