- Velkommen til byggenæringen

Jørgen Leegaard, leder av avdeling for samfunnspolitikk i BNL. Foto: Moment Studio.

BNL ønsker Heidi Tveide, ny leder for mesterbrevordningen velkommen og lykke til i det viktige arbeidet for håndverksfagene og bedriftene i byggenæringen, sier Jørgen Leegaard, direktør for samfunnspolitikk i BNL.

Heidi Tveide har mange års erfaring fra yrkesfagområdet i Aust-Agder fylkeskommune. Hun har lang fartstid som leder og erfaring fra kompetanseutvikling på yrkesfagfeltet og fra politikken.

-  Heidi Tveide har helt klart en interessant bakgrunn og vi vil tro at hun har et svært godt grunnlag til å ta over roret i Mesterbrevordningen som blant annet skal bidra til å sikre statusen, styrke rekrutteringen og opplæringen i håndverksfagene, sier Jørgen Leegaard videre.

 

- Det skjer mye spennende i næringen om dagen og det er forventet store endringer både når det gjelder læreplanarbeid og arbeid med sentral godkjenning, sier Leegaard, og legger til at det vil være gode muligheter for mesterbrev fremover å bidra til dette.   

 

- Fagskolen skal også fornyes og utvikles, og det er ønskelig med flere fag innenfor selve mesterbrevordningen for å nevne to andre områder som jeg vil tro vil bli viktig for den nye lederen fremover.  Vi ser frem til godt samarbeid, avslutter Leegaard.