Ny fellesmerking for arbeidsbukker og gardintrapper

Nyhet, Lover og regler, Politikk

Publisert

Mann med hjelm i trapp

Illustrasjonsbilde: Unsplash.

Entreprenørforeningen (EBA) sammen med sentrale aktører i bygg- og anleggbransjen har nå lansert en ny fellesmerking for arbeidsbukker og gardintrapper., «Bra Arbeidsmiljøvalg».

Målet er å øke sikkerheten ved arbeid i høyden på norske byggeplasser, hvor det skal bli lettere å velge et sikkert stige-produkt.

Merket Bra Arbeidsmiljøvalg er utarbeidet for å øke sikkerhetstilstan­den ved arbeid i høyden. Det innebærer at produktene tilfredsstiller ytterligere sikkerhetskrav utover de som ligger til grunn for typegod­kjenning. Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg har sammen med flere entreprenører og leverandører utarbeidet kriterier for merkingen, skriver de i en pressemelding.

Produktene må være produsert i henhold til gjeldene NS-EN standard, følge krav til forskrifter og lover, ha sklisikre trinn og kunne låses i utfelt posisjon. I tillegg er det laget en oversikt over ikke godkjente produkter som for eksempel begrenser produkter med tretrinn, produkter uten stoppbøyle, plattform under 30x25 centimeter og typiske stigeprodukter som er ment for den private forbruker.

Merkingen består av fire ulike høydenivåer og minimumskrav knyttet til disse høydenivåene.