Mer til utdanning, men løftet uteblir

Bilde av skolebygg i Bergen

Illustrasjonsfoto, BNL

Bevilgningene til fagskolene økes. Det er viktig at midlene til nye studieplasser øremerkes.

– Etter 2 år med flere studieplasser må regjeringen sikre at opptrappingen fortsetter. Dette blir attraktive arbeidstakere som er viktige for å øke produktiviteten og effektiviteten i næringen, sier Sandnes.

Regjeringen foreslår å satse rundt 30 millioner på å styrke yrkesfagene i neste års statsbudsjett, 35 millioner til et forsøk på modulbasert vei til fagbrev blant annet for bygg og anleggsteknikk samt 30 millioner til et bransjeprogram for digitalisering. – Dette er små, men viktige bevilgninger som vi tror vil bidra til at enda flere velger yrkesfag fortsetter de siste årene, sier Sandnes.

Regjeringen foreslår ikke endringer i lærlingtilskuddet. – BNL etterlyser en opptrappingsplan for når læretilskuddet komme på nivå med en skoleplass, sier Sandes.

1 million mer til Jenter og Teknologi. – Rekruttering fra hele befolkningen er viktig og styrking av dette vil få flere jenter inn i teknologiske yrker. Byggenæringen må være offensive og rekruttere flere kvinner, sier Sandnes.