Byggenæringens Landsforening

Innhold

Arbeid for et seriøst arbeidsliv må fortsette

Bilde av lovbok

Illustrasjonsfoto BNL

Økt kapasitet og mulighet for blant annet bedre informasjonsdeling i det tverretatlige samarbeidet er en viktig forutsetning for at etatene skal kunne oppnå enda bedre resultater i kampen mot de kriminelle aktørene.

– 20 millioner ekstra er et lite, men viktig tiltak for at det skal bli enklere å være seriøs og vanskeligere å være useriøs, sier Sandnes. 

BNL er kritisk til at antallet uker en arbeidstaker kan være permittert foreslås redusert fra 49 til 26 uker. Permitteringsregelverket må være forutsigbart. - Når regjeringen nå foreslår å redusere antallet uker fordi det går godt i norsk næringsliv, må de være beredt til å endre reglene igjen for hele eller deler av næringslivet hvis markedet forandrer seg seg, sier Sandnes. 

Arbeidet for et seriøst arbeidsliv må fortsette. Oppslutningen om velferdsstaten og konkurransevilkårene for de seriøse bedriftene må sikres. – Det er derfor bra at regjeringen øker bevilgningene med 20 millioner. De må brukes til å styrke sentrenes målrettede arbeid mot kriminelle i næringslivet og skape tettere koordinering, spesielt mellom politiet og de andre etatene, sier Sandnes.  

Offentlige etater må ha tilstrekkelig budsjett for å gjennomføre tilsyn ute på byggeplassene. – BNL er bekymret for at regjeringens avbyråkratiseringsreform fører til færre tilsyn og mindre kontroll, sier Sandnes.