Byggenæringens Landsforening

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Markedskommentar: Stabil fart og høyt aktivitetsnivå

Jomar Talsnes Heggdal i BNL. Foto: BNL

Jomar Talsnes Heggdal i BNL. Foto: Moment Studio

Det ser ut til at byggenæringen er i ferd med å stabilisere seg på et høyt aktivitetsnivå, det til tross for litt humpete igangsetting og salg av boliger. Store offentlige investeringer, spesielt i infrastruktur, skaper vekst, skriver Jomar Talsnes Heggdal, næringspolitisk sjef i BNL i en markedskommentar for september,

BNL har sammenfattet ulike tall og prognoser for den siste måneden.

Last ned presentasjonen her 

Arbeidsledigheten i bygg og anlegg var lavere i september enn den har vært på 10 år, 2,7 prosent ledighet er nesten 2 prosent lavere ledighet enn hva den var på toppen i 2015. Sysselsettingen er høy og tall, blant annet fra NHO, viser at mangelen på kvalifiserte arbeidstakere tiltar. Bildet er det samme for industrien, noe som er bra for etterspørselen. Tall fra NHO service viser også at det er vekst i utleien av arbeidskraft.

Styringsrenten ble satt opp, men effekten på boligmarkedet lar trolig vente på seg. Fortsatt er kjøpekraften sterk og mange arbeidstakere har fikk høy lønnsøkning. En kjøpegruppe som trolig blir raskere berørt er kommunene. Over mange år har de brukt lav rente til å investere tungt, når renten går opp blir investeringsrammene mindre og utgiftene til eksisterende lån høyere. Det vil trolig dempe etterspørselen på sikt. Hvordan renteøkningen vil slå ut i det private rehabiliteringsmarkedet på lengre sikt er usikkert, men lite tyder på at effekten har vært akutt.

Veidekke har i september også kommet med sine prognoser frem mot 2020. Samtidig mener de at usikkerheten avtar i hele det skandinaviske boligmarkedet. Frem mot 2020 anslår Veidekke 2 % årlig vekst i det skandinaviske bygg- og anleggsmarkedet, en vekst som trolig er litt under veksten i BNP, men vekst fra et rekordhøyt aktivitetsnivå.

Fra Arkitektbedriftene rapporteres det om gode ordrereserver og rekruttering. Bolig er den klart største driveren for arkitektenes aktivitet. De siste seks månedene har arkitektene hatt 43 prosent av arbeidet sitt i boligsegmentet, opp fra 37 prosent i halvåret før. Det lover godt siden deres aktivitet i stor grad kommer tidlig i byggefasen.

Ta kontakt hvis du lurer på noe: