Mens vi venter på vinteren

Vi hadde første snøfall i slutten av oktober og sommertid er byttet med vintertid. Hvordan står det til med byggenæringen? Jomar Talsnes Heggdal oppsummerer høsten 2018.

NHO tror oljeinvesteringene vil løfte norsk økonomi, mens nedgang i handelen og prisvekst trekker ned forbruket og opp konkurstallene. Som forventet hold Norges- Bank renten uendret, men varsler samtidig at utsiktene og risikobildet fortsatt tilsier en gradvis oppgang i styringsrenten.

Antallet konkurser i byggenæringen ligger fortsatt høyt, viser tall fra oktober. Trenden startet lenge før rentehevingen, men alle de som lånefinansierer prosjektene sine har nå fått litt økte kostnader. Samtidig varsler bankene om mindre utlån til forbrukslån. Når boligprisene ikke lengre stiger i samme tempo som tidligere blir det vanskeligere å få refinansiert boliglånene sine og dermed puttet forbrukslånene inn i et billigere lån.

Boligprisene både i Obos, NBBL og fra Eiendom Norge falt i oktober, og igangsettingen av nye boliger gikk ned i følge tall fra Boligprodusentenes forening. SSB meldte derimot om at prisene på brukte boliger økte med 0,4 prosent fra 2. til 3. kvartal når man justerer for sesongvariasjoner. Samtidig ser ikke stabiliseringen i prisene ut til å gå ut over omsetningen. I følge SSB økte samlet verdi av tinglyste omsetninger med 7 prosent fra 3. kvartal 2017 til samme kvartal i år og satte ny rekord med 130 milliarder kroner. Antall omsetninger steg med 1 prosent.

For byggevareindustrien var det en god måned i september. Det innenlandske salget av byggevarer fra industrien i september 2018 endte opp 0,8 % sett i forhold til i 2017.

Sysselsettingen fortsetter å stige, men for den utførende delen av byggenæringen går vi nå inn mot den delen av året hvor arbeidsledigheten vanligvis stiger. Den store økningen i ledigheten forventer vi at kommer i januar og februar, men litt avhengig av været kan det bli flere permitteringer allerede på denne siden av jul. Entra, Moelven og Selvaag har meldt om gode tall, NCC har tatt store nedskrivinger.

Mye av byggenæringens aktivitet svinger med årstidene og mange bedrifter enten skaper eller mister overskuddet i månedene opp mot jul. Vi går inn i en viktig periode, mange vil ha ferdige bygg til jul og mange skal ha tette bygg før vinteren setter inn.