Markedskommentar for november: Økt omsetning, men dårlig marginer

Publisert

Markedskommentar fra Jomar Talsnes Heggdal i BNL. Foto: Moment Studio.

Det har kommet mange tall om markedet i november, men markedsutviklingen har først og fremst vært på det jevne.

Resultatvarslene fra selskapene har stort sett vist økt omsetning og økt ordrereserve, men flere sliter fortsatt med for lave marginer. Tydeligst har Arne Giske vært som uttalte at Veidekke ikke har tjent en krone på veibygging de 10 siste årene.

Arbeidsledigheten for bygg og anlegg og for industrien fortsetter å være på svært lave nivå. Også i november må vi tilbake til 2008 for å finne et år med like lav ledighet. Det innebærer at mangelen på arbeidskraft blir tydeligere, og når veksten ikke ser ut til å avta kan det føre til økte priser på arbeidskraften.

Det er fortsatt mange konkurser innen bygg og anlegg. Sett i lys av for små marginer hos de store selskapene er det ikke overraskende at mange av de små også blir sårbare. Samtidig har det vært svært mange nyetableringer, spesielt i bygg og anlegg, de siste årene og det fører nødvendig med seg flere konkurser. Det er litt flere konkurser enn på samme tid i år som i 2017, hvis vi ser på tallene fra bygg.no

OBOS-prisene falt litt, det samme viser tall fra Eiendom Norge. Boligprisene i Norge sank med 0,6 prosent i oktober 2018. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene uendret. Boligprisene er nå imidlertid 2,4 prosent høyere enn for ett år siden. Det er dermed ut at vi sakte men sikkert nærmer oss en myk landing for boligmarkedet.

Tall fra Boligprodusentene viser at igangsettingen av boliger i oktober lå 2 prosent lavere enn oktober i 2017, og hittil i år ligger igangsettingen 11 prosent under fjoråret. Igangsettingen fordelt på boligtype viser en nedgang på 14 prosent for eneboliger, 24 prosent for småhus og 4 prosent for leiligheter hittil i år. Det gir litt lavere volum til markedet.

Prognosesenteret har utarbeidet prognoser frem mot 2020 for BNL. Det er forventet vekst i alle deler av byggenæringen, bortsett fra nye boliger, men også der forventes det vekst i 2020. Nye yrkesbygg skal vokse med 8,8 prosent i 2019, noe som er den høyeste veksten på over 10 år. For øvrig er det anleggsmarkedet og særlig veibyggingen som skaper vekst for næringen.  Totalt forventer de 3,7 prosent vekst for 2019 og 4,1 prosent for 2020.

 Ps! Tallene for hvor stor byggenæringen var 2017 er nå sluppet fra SSB. De foreløpige tallene viser at det i 2017 var 57874 bedriften innenfor den utførende delen av bygg og anlegg, 244547 ansatte, og de omsatte for totalt 556,8 milliarder. Det er en vekst i omsetningen på 6,8 prosent fra 2016. Veksten i antall ansatte var på 4,2 prosent, antall selskaper vokste med bare 0,8 prosent

Ta kontakt hvis du lurer på noe: