Lønnsoppgjøret 2018: LO har vedtatt samordnet oppgjør

Nyhet, Lønn & Tariff, Lønnsoppgjør

Publisert

Hans Christian Gabrielsen, LO-leder

Av Trond Isaksen/LO.Foto: Trond Isaksen/LO.

LOs representantskap har vedtatt at de ønsker et samordnet oppgjør i 2018 – for første gang på ti år.

I år har det vært knyttet større spenning enn normalt til hvilken oppgjørsform man til slutt ender på. LO avholdt tirsdag 27. februar sitt representantskapsmøte, og vedtok der at de ønsker et samordnet oppgjør.

NHOs representantskap skal ta formelt stilling til dette onsdag 28. februar.

Et samordnet oppgjør innebærer at det er LO og NHO som forhandler på vegne av alle bransjer. Denne oppgjørsformen brukes bare i de store sakene. Sist vi hadde et samordnet oppgjør var i 2008, og da var det AFP-ordningen det ble forhandlet om.

Ved samordnede oppgjør blir den økonomiske rammen avtalt sentralt mellom hovedorganisasjonene. NHO og LO blir også enige om hvilke andre spørsmål som kan være gjenstand for forhandlinger. I år er de mest aktuelle temaene AFP-ordningen og reise, kost og losji.

Etter de sentrale forhandlingene vil det normalt bli satt av noen dager til justeringsforhandlinger på samtlige avtaler – men da uten streikerett for forbundene.

– Vi tar vedtaket fra LO til etterretning. Uansett hvilken oppgjørsform som blir resultatet, vil bedriftenes interesser bli ivaretatt, forsikrer Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO.

 

Her kan du les mer om LOs tariffpoiltiske uttalelse