Byggenæringens Landsforening

Innhold

Bra at kvoter er lagt på is

Illustrasjonsbilde byggekraner

Illustrasjonsbilde: Unsplash

10. april la regjeringen frem en lovproposisjon til Stortinget med forslag knyttet til innleie av arbeidskraft. – BNL er glad for at regjeringen har lagt bort forslaget med kvoter, sier Jon Sandnes i BNL.

BNL har  mottatt lovproposisjonen og vil bruke de nærmeste dagene til å lese den grundig.

Regjeringen har blant annet foreslått å stramme inn på definisjonen av fast ansettelse. Formålet med å stramme inn definisjonen må være for å unngå nulltimers-kontrakter.

- Utviklingen i vår næring har tydeliggjort behovet for å unngå fast ansettelse uten garantilønn. Om forslaget som foreligger kan bidra til å tette muligheten for dette, vil være en viktig vurdering når vi nå gjennomgår forslaget, sier Jon Sandnes videre.

Det gjøres også blant annet en endring i adgangen til å inngå lokal avtale om innleie til bygge- og anleggsvirksomhet. Virksomheter som ønsker å inngå lokale avtaler om innleie til bygge- og anleggsvirksomhet, må være bundet av landsomfattende tariffavtale inngått med en fagforening med innstillingsrett. 

- Dette er en nødvendig innstramming, sier Sandnes.